GE
Modern language club Modern language club - ცენტრში პროფესიონალი პედაგოგები შეგასწავლიან სხვადასხვა უცხო ენას.