GE
Wealthy Traders Club Wealthy Traders Club — დამოუკიდებელ ტრეიდერთა ჯგუფი, დაფუძნდა 2015 წელს, ფინანსურ ბაზრებზე მოვაჭრე ტრეიდერთა ჯგუფის მიერ.~

ფინანსურ ბაზრებზე ვაჭრობა არსებულთა შორის ყველაზე შემოსავლიანი საქმიანობაა, თუმცა, ამავდროულად,ის დიდ რისკებთანაა დაკავშირებული,ჩვენი მიზანია, როგორც დამწყებ, ასევე გამოცდილ ტრეიდერებსაც ფინანსურ ბაზრებზე მრავალწლიანი მუშაობის შედეგად მიღებული ცოდნა და გამოცდილება გავუზიაროთ, რთული ფსიქოლოგიური მომენტების გადალახვაში დავეხმაროთ და საშუალება მივცეთ სწორი გადაწყვეტილებების მიღება და შეცდომების ანალიზი ისწავლონ.