/ განათლება / ყველა პროგრამა / სპეციალური შეთავაზებები!
სპეციალური შეთავაზებები!
იანვარი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
იანვარი 2020 , თბილისი, VIP Intellect Group
იანვარი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
იანვარი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
იანვარი 2020 , თბილისი, VIP Intellect Group
იანვარი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
იანვარი 2020 , თბილისი, VIP Intellect Group
იანვარი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
იანვარი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
იანვარი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
იანვარი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
იანვარი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
იანვარი 2020 , თბილისი, VIP Intellect Group
450 ლარი
იანვარი 2020 , თბილისი, VIP Intellect Group
იანვარი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
იანვარი 2020 , თბილისი - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehZ30dV7tBANiENnxftJnfL82zj2QpZxeoGv70PZc5eXkx8g/viewform , OneSoft Training Centre
იანვარი 2020 , თბილისი, VIP Intellect Group
იანვარი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
იანვარი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
იანვარი 2020 , თბილისი, VIP Intellect Group
იანვარი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
300 ლარი
იანვარი 2020 , თბილისი, ორიენტი (Orienti)
იანვარი 2020 , თბილისი, Modern language club
140 ლარი
იანვარი 2020 , თბილისი, Modern language club
140 ლარი
იანვარი 2020 , თბილისი, Modern language club
140 ლარი
იანვარი 2020 , თბილისი, Modern language club
140 ლარი
იანვარი 2020 , თბილისი, Modern language club
140 ლარი
იანვარი 2020 , თბილისი, ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი ITC
190 ლარი
იანვარი 2020 , თბილისი, ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი ITC
78 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO
თებერვალი 2020 , თბილისი, უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO
თებერვალი 2020 , თბილისი, უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO
თებერვალი 2020 , თბილისი, საერთაშორისო განათლების ცენტრი-CIE
თებერვალი 2020 , თბილისი, უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO
უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO აცხადებს ფარმაციის შემსწავლელ კურსს
 
გთავაზობთ სიახლეს: ჩვენთან ფარმაციის კურსის  გავლის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულებს გთავაზობთ საოფისე პროგრამების 120 ლარიანი პაკეტის უფასო სწავლებას.
  • ფარმაცია + პირველადი გადაუდებელი დახმარება + კოსმეტოლოგია + 1 თვიანი უფასო სტაჟირება აფთიაქში!
  • ტრენინგ ცენტრი UNIKO გთავაზობთ ფარმაცევტთა გადამზადების კურსებს, შემდგომში PSP-ში; 36/6-ში; ნარინჯისფერსა და წითელი A-ს აფთიაქებში სტაჟირებით. წარმატებულ მსმენელებს ექნებათ რეალური დასაქმების შანსი.
  • კურსი გათვალისწინებულია მათთვის ვისაც სურს აფთიაქში მუშაობა ან კვალიფიკაციის ამაღლება აღნიშნულ სფეროში. ტრენინგი შედგება ორი საფეხურისაგან: ლექციური და პრაქტიკული კურსი.
  • პრაქტიკის გავლა შესაძლებელია როგორც თბილისის (საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით) ისე რეგიონების მაშტაბით. გორი; ქუთაისი; ფოთი; ბათუმი. ზუგდიდი. რუსთავი. სტაჟირების ხანგრძლივობა აფთიაქში შეადგენს 1 თვეს სრული დატვირთვით დილის 10 სთ-დან საღამოს 8 სთ-მდე.
თებერვალი 2020 , თბილისი, უცხო ენების სასწავლო ცენტრი - Oxford House
თებერვალი 2020 , თბილისი, უცხო ენების სასწავლო ცენტრი - Oxford House
თებერვალი 2020 , თბილისი, უცხო ენების სასწავლო ცენტრი - Oxford House
თებერვალი 2020 , თბილისი, უცხო ენების სასწავლო ცენტრი - Oxford House
თებერვალი 2020 , თბილისი, უცხო ენების სასწავლო ცენტრი - Oxford House
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
1200 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, აკლასი
თებერვალი 2020 , თბილისი, VIP Intellect Group
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
თებერვალი 2020 , თბილისი, აკლასი
სასწავლო ცენტრი "ინოვაცია" აცხადებს მიღებას სერტიფიცირებულ პროგრამაზე - ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ მიმართულების კომპლექსურ შესწავლას, რომელიც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად. აღნიშნული კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც სურს პირველად დაიწყოს ბუღალტრული საქმიანობა და ასევე მოქმედ ბუღალტრებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ გაიღრმავონ პროფესიული ცოდნის დონე და მიიღონ მაქსიმალური პრაქტიკული გამოცდილება. პროგრამის დასრულების შემდეგ, თქვენ შეგეძლებათ დამოუკიდებლად იმუშაოთ ნებისმიერ საწარმოში ბუღალტრად, აწარმოოთ საბუღალტრო დოკუმენტაცია და ფინანსური ანგარიშგება, დეკლარაციების შევსება, საშემოსავლო, ქონების, დღგ-ის გადასახადების გაანგარიშება, მოგება-ზარალის ბალანსის შედგენა.
50 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
120 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
250 ლარი
60 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
50 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, VIP Intellect Group
50 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
50 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, VIP Intellect Group
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
250 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
400 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, VIP Intellect Group
თებერვალი 2020 , თბილისი, VIP Intellect Group
თებერვალი 2020 , თბილისი, VIP Intellect Group
300 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, VIP Intellect Group
თებერვალი 2020 , თბილისი, VIP Intellect Group
თებერვალი 2020 , თბილისი, ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი ITC
130 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი ITC
65 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი ITC
65 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი ITC
70 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი ITC
130 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი ITC
60 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი ITC
130 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
თებერვალი 2020 , თბილისი - l2W5KY34avI , ტრენინგ ცენტრი "NB"
450 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, Next IT Academy
თებერვალი 2020 , თბილისი, Next IT Academy
თებერვალი 2020 , თბილისი, ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC
110 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC
110 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC
110 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC
110 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC
110 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC
110 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC
110 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC
110 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC
110 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC
110 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
300 ლარი
თებერვალი 2020 , თბილისი, Educational Consulting
მარტი 2020 , თბილისი, Educational Consulting
 
 
 
 
 
 
 
© 2020 შ.პ.ს. „არის ჯი“
თბილისი, 0179
ქობულეთის ქ. № 1, ო.16
ტელეფონი: 2192121
ელ.ფოსტა: contact@aris.ge
Find us on Google+