/ განათლება / ყველა პროგრამა / სპეციალური შეთავაზებები!
სპეციალური შეთავაზებები!
ნოემბერი 2018 , თბილისი - https://trainings.ibsu.edu.ge/registration/ , შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
420 ლარი
ნოემბერი 2018 , თბილისი - http://trainings.ibsu.edu.ge/registration/ , შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ვინ არის პროექტის მენეჯერი და ვისთვის არის კურსი განკუთვნილი?
ნებისმიერი ორგანიზაცია ასრულებს სამუშაოს გარკვეული მიზნების მისაღწევად. ეს სამუშაო კი იყოფა პროექტებად. პროექტის მენეჯერი და თითოეული თანამშრომელი პასუხისმგებელია აღნიშნული პროექტის წარმატებით წარმართვასა და განხორციელების პროცესში.
ტრენინგი განკუთვნილია, როგორც მოქმედი პროექტების მენეჯერებისათვის, ასევე დამწყებთათვის და ნებისმიერი კომპანიის თანამშრომლებისათვის, რომლებიც
პირდაპირ თუ ირიბად არიან ჩართულნი მცირე და დიდი პროექტების განხორციელებაში.
განხილულ იქნება პროექტის მენეჯმენტის მართვის სრული ციკლი, როგორც ძირითადი თეორიული საკითხების შესწავლის, ასევე პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულების გზით.
420 ლარი
ნოემბერი 2018 , თბილისი - http://www.trainings.ibsu.edu.ge/index.php/2013-10-02-11-29-33 , შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
200 ლარი
ნოემბერი 2018 , თბილისი - http://trainings.ibsu.edu.ge/registration/ , შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
380 ლარი
ნოემბერი 2018 , თბილისი - http://trainings.ibsu.edu.ge/registration/ , შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის პროფესია დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება. შესაბამისად, ამ სფეროს მცოდნე სპეციალისტებზე მოთხოვნა სტაბილურად იზრდება. ამიტომ ტრენინგის მიზანია, დაეხმაროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროთი დაინტერესებულ პირებს, გააცნობიერონ პიარ სამსახურის ფუნქცია, მიზნები, როლი და პასუხისმგებლობა საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების პროცესში.
ტრენინგი არის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე ორიენტირებული. ტრენინგის კურსდამთავრებულებს ექნებათ შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა იმისათვის, რომ დასაქმდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებში, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ან დაგეგმონ ცალკეული პიარ აქტივობები.
კურსის წარმატებული სტუდენტები გაივლიან სამთვიან სტაჟირებას პიარ-კომპანიაში.
320 ლარი
ნოემბერი 2018 , თბილისი - http://trainings.ibsu.edu.ge/registration/ , შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობის დაცვაში ტრენინგ-კურსებს
ტრენინგის შესახებ:
 
შრომის უსაფრთხოება და ორგანიზაციაში დასაქმებული პირების ჯანმრთელობის დაცვა ნებისმიერი საწარმოს პრეროგატივა უნდა იყოს. ტრენინგი ემსახურება კომპანიის ხელმძღვანელ პირებისათვის ცნობიერების დონის ამაღლებასა და გაცნობას თუ რა საფრთხეებს შეიცავს ის პროფესია, რომელსაც თითოეული თანამშრომელი ასრულებს. მოხდეს რისკების შეფასება, უბედური შემთხვევების ფაქტორების გამოვლენა და მათი პრევენცია.
ტრენინგის მიზანი: ნებისმიერ საწარმოში ჩამოყალიბდეს პროფესიული უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პრევენციული პოლიტიკის სისტემური მიდგომა, შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტების შემუშავების ხელშეწყობა. მოხდება რეალური ქეისების განხილვა და მათზე დაყრდნობით პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.
380 ლარი
ნოემბერი 2018 , თბილისი - http://oxfordacademy.ge/?page_id=44 , ოქსფორდის აკადემია
ნოემბერი 2018 , თბილისი - http://oxfordacademy.ge/?page_id=44 , ოქსფორდის აკადემია
ნოემბერი 2018 , თბილისი - http://oxfordacademy.ge/?page_id=44 , ოქსფორდის აკადემია
 
 
 
 
 
 
 
© 2018 შ.პ.ს. „არის ჯი“
თბილისი, 0179
ქობულეთის ქ. № 1, ო.16
ტელეფონი: 2192121
ელ.ფოსტა: contact@aris.ge
Find us on Google+