/ განათლება / ყველა პროგრამა / სპეციალური შეთავაზებები!
სპეციალური შეთავაზებები!
მაისი 2019 , თბილისი, VIP Intellect Group
420 ლარი
ივნისი 2019 , თბილისი, VIP Intellect Group
100 ლარი
ივნისი 2019 , თბილისი, ორიენტი (Orienti)
180 ლარი
ივნისი 2019 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
ივნისი 2019 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
75 ლარი
ივნისი 2019 , თბილისი - https://trainings.ibsu.edu.ge/registration/ , შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
420 ლარი
ივნისი 2019 , თბილისი - http://trainings.ibsu.edu.ge/registration/ , შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის პროფესია დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება. შესაბამისად, ამ სფეროს მცოდნე სპეციალისტებზე მოთხოვნა სტაბილურად იზრდება. ამიტომ ტრენინგის მიზანია, დაეხმაროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროთი დაინტერესებულ პირებს, გააცნობიერონ პიარ სამსახურის ფუნქცია, მიზნები, როლი და პასუხისმგებლობა საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების პროცესში.
ტრენინგი არის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე ორიენტირებული. ტრენინგის კურსდამთავრებულებს ექნებათ შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა იმისათვის, რომ დასაქმდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებში, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ან დაგეგმონ ცალკეული პიარ აქტივობები.
კურსის წარმატებული სტუდენტები გაივლიან სამთვიან სტაჟირებას პიარ-კომპანიაში.
320 ლარი
380 ლარი
80 ლარი
ივნისი 2019 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
ივნისი 2019 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
75 ლარი
75 ლარი
ივნისი 2019 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
1200 ლარი
85 ლარი
85 ლარი
85 ლარი
75 ლარი
ივნისი 2019 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
75 ლარი
75 ლარი
75 ლარი
75 ლარი
ივნისი 2019 , თბილისი - http://oxfordacademy.ge/?page_id=44 , ოქსფორდის აკადემია
ივნისი 2019 , თბილისი - http://oxfordacademy.ge/?page_id=44 , ოქსფორდის აკადემია
ივნისი 2019 , თბილისი - http://oxfordacademy.ge/?page_id=44 , ოქსფორდის აკადემია
85 ლარი
55 ლარი
65 ლარი
65 ლარი
100 ლარი
50 ლარი
190 ლარი
80 ლარი
100 ლარი
85 ლარი
ივნისი 2019 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
300 ლარი
ივნისი 2019 , თბილისი, VIP Intellect Group
ივნისი 2019 , თბილისი, VIP Intellect Group
ივნისი 2019 , თბილისი, Rossoft training centre
360 ლარი
ივნისი 2019 , თბილისი, აკლასი
ივნისი 2019 , თბილისი, აკლასი
ივნისი 2019 , თბილისი, აკლასი
ივნისი 2019 , თბილისი, აკლასი
ივნისი 2019 , თბილისი, სასწავლო ცენტრი აიელსი (ilc)
345 ლარი
ივნისი 2019 , თბილისი, აკლასი
ივნისი 2019 , თბილისი, სასწავლო ცენტრი აიელსი (ilc)
ივნისი 2019 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
ივნისი 2019 , თბილისი, VIP Intellect Group
ივნისი 2019 , თბილისი, VIP Intellect Group
350 ლარი
ივნისი 2019 , თბილისი - http://trainings.ibsu.edu.ge/registration/ , შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
380 ლარი
 
 
 
 
 
 
 
© 2019 შ.პ.ს. „არის ჯი“
თბილისი, 0179
ქობულეთის ქ. № 1, ო.16
ტელეფონი: 2192121
ელ.ფოსტა: contact@aris.ge
Find us on Google+