/ განათლება / ყველა პროგრამა / სპეციალური შეთავაზებები!
სპეციალური შეთავაზებები!
აპრილი 2020 , თბილისი, აკლასი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
აპრილი 2020 , თბილისი, აკლასი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
ტრენინგ ცენტრი NB გთავაზობთ გერმანული ენის შემსწავლას სხვადასხვა მიზნობრივი გამოყენებისათვის ნებისმიერ მსურველს.
ენის შესწავლა მიმდინარეობს თანამედროვე, ევროპული სწავლების შესაბამისად, როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად. ცენტრში შექმნილია ყველანაირი პირობა, რომ მსმენელმა მშვიდ გარემოში ეფეტურად შეძლოს ცოდნის ათვისება.
გასაუბრების და ტესტის საფუძველზე მოხდება სტუდენტის შესაბამის კურსზე ჩარიცხვა.
 
კურსი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:
  • მარტივი კომუნიკაცია.
  • გრამატიკის სრული კურსი.
  • გოეთეს ინსტიტუტის სტანდარტით ნებისმიერი დონის: (A1 - A2  Start Deutsch; B1 - B2 Zertifikat Deutsch; C1 - C2  Wirtschaft Deutsch) სერთიფიკატისთვის მომზადება.
  • აბიტურიენტების საგამოცდო პროგრამა.
  • სამედიცინო გერმანული.
  • Au-Pairპროგრამა
მეცადინეობები ტარდება კვირაში 3-ჯერ მსმენელებთან  შეთანხმებით.
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
აპრილი 2020 , თბილისი, აკლასი
აპრილი 2020 , თბილისი, აკლასი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
ტრენინგ  ცენტრი NB გიწვევთ ტურიზმის მენეჯმენტის შემსწავლელ ტრენინგზე ტურისტულ კომპანია Discover Georgia-ში სტაჟირებით.
 
კურსის გავლა შეუძლიათ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ტურისტული მენეჯმენტით, სტუდენტებსა და საკუთარი ტურისტული ბიზნესის განვითარებით დაინტერესებულ პირებს.
ტრენინგის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ ტურიზმი, როგორც ერთიანი ინდუსტრია, ტურისტული ფირმის ფუნქციონირება, ტურისტული სერვისის, ტურპროდუქტების: (ექსკურსიების, ტურების, ლაშქრობების) სახეები მათი რეკლამირება და გაყიდვა, სასტუმრო და განთავსების ინდუსტრიის სახეები და მათი ფუნქციონირება, მომხმარებელი და კონკურენტული დონე საერთაშორისო და ქართულ ტურისტულ ბაზარზე, იურიდიული და ფინანსური საკითხები ტურისტულ ბიზნესში.
აპრილი 2020 , თბილისი, აკლასი
სასწავლო ცენტრი "ინოვაცია" აცხადებს მიღებას სერტიფიცირებულ პროგრამაზე - ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ მიმართულების კომპლექსურ შესწავლას, რომელიც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად. აღნიშნული კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელსაც სურს პირველად დაიწყოს ბუღალტრული საქმიანობა და ასევე მოქმედ ბუღალტრებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ გაიღრმავონ პროფესიული ცოდნის დონე და მიიღონ მაქსიმალური პრაქტიკული გამოცდილება. პროგრამის დასრულების შემდეგ, თქვენ შეგეძლებათ დამოუკიდებლად იმუშაოთ ნებისმიერ საწარმოში ბუღალტრად, აწარმოოთ საბუღალტრო დოკუმენტაცია და ფინანსური ანგარიშგება, დეკლარაციების შევსება, საშემოსავლო, ქონების, დღგ-ის გადასახადების გაანგარიშება, მოგება-ზარალის ბალანსის შედგენა.
250 ლარი
60 ლარი
60 ლარი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
1200 ლარი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
50 ლარი
80 ლარი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი
130 ლარი
190 ლარი
70 ლარი
65 ლარი
70 ლარი
130 ლარი
130 ლარი
60 ლარი
70 ლარი
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
აპრილი 2020 , თბილისი - l2W5KY34avI , ტრენინგ ცენტრი "NB"
110 ლარი
110 ლარი
110 ლარი
110 ლარი
110 ლარი
110 ლარი
110 ლარი
110 ლარი
110 ლარი
110 ლარი
აპრილი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2020 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2020 , თბილისი - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehZ30dV7tBANiENnxftJnfL82zj2QpZxeoGv70PZc5eXkx8g/viewform , OneSoft Training Centre
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
აპრილი 2020 , თბილისი, ტრენინგ ცენტრი "NB"
300 ლარი
უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO აცხადებს ფარმაციის შემსწავლელ კურსს
 
გთავაზობთ სიახლეს: ჩვენთან ფარმაციის კურსის  გავლის შემთხვევაში, კურსდამთავრებულებს გთავაზობთ საოფისე პროგრამების 120 ლარიანი პაკეტის უფასო სწავლებას.
  • ფარმაცია + პირველადი გადაუდებელი დახმარება + კოსმეტოლოგია + 1 თვიანი უფასო სტაჟირება აფთიაქში!
  • ტრენინგ ცენტრი UNIKO გთავაზობთ ფარმაცევტთა გადამზადების კურსებს, შემდგომში PSP-ში; 36/6-ში; ნარინჯისფერსა და წითელი A-ს აფთიაქებში სტაჟირებით. წარმატებულ მსმენელებს ექნებათ რეალური დასაქმების შანსი.
  • კურსი გათვალისწინებულია მათთვის ვისაც სურს აფთიაქში მუშაობა ან კვალიფიკაციის ამაღლება აღნიშნულ სფეროში. ტრენინგი შედგება ორი საფეხურისაგან: ლექციური და პრაქტიკული კურსი.
  • პრაქტიკის გავლა შესაძლებელია როგორც თბილისის (საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით) ისე რეგიონების მაშტაბით. გორი; ქუთაისი; ფოთი; ბათუმი. ზუგდიდი. რუსთავი. სტაჟირების ხანგრძლივობა აფთიაქში შეადგენს 1 თვეს სრული დატვირთვით დილის 10 სთ-დან საღამოს 8 სთ-მდე.
მაისი 2020 , თბილისი, IT აკადემია STEP
მაისი 2020 , თბილისი - https://ge.itstep.org/join-us/?fbclid=IwAR2D58pnab6hrciCKJ4yL-OumdnxDtPilJqvenQ7jm-dpttcSeR5jePJpJc , IT აკადემია STEP
მაისი 2020 , თბილისი, IT აკადემია STEP
მაისი 2020 , თბილისი - https://ge.itstep.org/join-us/?fbclid=IwAR2D58pnab6hrciCKJ4yL-OumdnxDtPilJqvenQ7jm-dpttcSeR5jePJpJc , IT აკადემია STEP
მაისი 2020 , თბილისი, IT აკადემია STEP
 
 
 
 
 
 
 
© 2020 შ.პ.ს. „არის ჯი“
თბილისი, 0179
ქობულეთის ქ. № 1, ო.16
ტელეფონი: 2192121
ელ.ფოსტა: contact@aris.ge
Find us on Google+