/ განათლება / ყველა პროგრამა / სპეციალური შეთავაზებები!
სპეციალური შეთავაზებები!
მარტი 2019 , თბილისი, Rossoft training centre
360 ლარი
მარტი 2019 , თბილისი, VIP Intellect Group
მარტი 2019 , თბილისი, VIP Intellect Group
მარტი 2019 , თბილისი - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0uS_gG1SJAfhu_E4Pdi6P7LW3MGm49p7Gsfsj5jOSM0WhHQ/viewform , კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
მარტი 2019 , თბილისი - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtk9SalyhNkIUfID4OKr9iU7wPuwW9bjOIjcF2TC6QuWegjg/viewform , კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
მარტი 2019 , თბილისი - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwqTw7G-P9OUrCLiUrLUTIZ7OTRFa0ao7u7VZSNKZrKU-g2g/viewform , კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
მარტი 2019 , თბილისი - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezdwzQRvJKFfTF-aXqX1R8hehi8izzek8pH-6J8ARs4uZfJw/viewform? , კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
170 ლარი
აპრილი 2019 , თბილისი, Cambridge Education House
120 ლარი
100 ლარი
აპრილი 2019 , თბილისი, ორიენტი (Orienti)
აპრილი 2019 , თბილისი, VIP Intellect Group
VIP Intellect Group გთავაზობთ ფინანსური მენეჯმენტის კურსს IFRS-ის სტანდარტებით!

პროგრამა განკუთვნილია:  ბიზნესის ფინანსური მართვის საკითხებით დაინტერესებული პირებისთვის, მოქმედი მენეჯერებისთვის, ბუღალტრებისთის, მთავარი ბუღალტრებისთვის და დამწყები და მოქმედი ფინანსისტებისთვის, ეკონომისტებისთვის.
ჩვენს მიერ მომზადებულები არიან როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო კომპანიის ბუღალტრები და ფინანსისტები, კომპანიის ხელმძღვანელები, მათ შორისაა: შპს ,,ემბავუდ ჯორჯია“, შპს ,,ფურშეტ ჯორჯია“, შპს ,, გერმანიის საერთაშორისო  თანამშრომლობის საზოგადოება"   და სხვა კომპანიების წარმომადგენლები.                     
500 ლარი
აპრილი 2019 , თბილისი, VIP Intellect Group
აპრილი 2019 , თბილისი - https://trainings.ibsu.edu.ge/registration/ , შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
420 ლარი
320 ლარი
აპრილი 2019 , თბილისი - http://trainings.ibsu.edu.ge/registration/ , შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ვინ არის პროექტის მენეჯერი და ვისთვის არის კურსი განკუთვნილი?
ნებისმიერი ორგანიზაცია ასრულებს სამუშაოს გარკვეული მიზნების მისაღწევად. ეს სამუშაო კი იყოფა პროექტებად. პროექტის მენეჯერი და თითოეული თანამშრომელი პასუხისმგებელია აღნიშნული პროექტის წარმატებით წარმართვასა და განხორციელების პროცესში.
ტრენინგი განკუთვნილია, როგორც მოქმედი პროექტების მენეჯერებისათვის, ასევე დამწყებთათვის და ნებისმიერი კომპანიის თანამშრომლებისათვის, რომლებიც
პირდაპირ თუ ირიბად არიან ჩართულნი მცირე და დიდი პროექტების განხორციელებაში.
განხილულ იქნება პროექტის მენეჯმენტის მართვის სრული ციკლი, როგორც ძირითადი თეორიული საკითხების შესწავლის, ასევე პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულების გზით.
420 ლარი
აპრილი 2019 , თბილისი - http://trainings.ibsu.edu.ge/registration/ , შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
380 ლარი
აპრილი 2019 , თბილისი - http://trainings.ibsu.edu.ge/registration/ , შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის პროფესია დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება. შესაბამისად, ამ სფეროს მცოდნე სპეციალისტებზე მოთხოვნა სტაბილურად იზრდება. ამიტომ ტრენინგის მიზანია, დაეხმაროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროთი დაინტერესებულ პირებს, გააცნობიერონ პიარ სამსახურის ფუნქცია, მიზნები, როლი და პასუხისმგებლობა საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების პროცესში.
ტრენინგი არის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე ორიენტირებული. ტრენინგის კურსდამთავრებულებს ექნებათ შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა იმისათვის, რომ დასაქმდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებში, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ან დაგეგმონ ცალკეული პიარ აქტივობები.
კურსის წარმატებული სტუდენტები გაივლიან სამთვიან სტაჟირებას პიარ-კომპანიაში.
320 ლარი
ტრენინგის შესახებ:
ფინანსური მენეჯმენტი ფინანსების მართვას გულისხმობს, რომელიც კორპორატიული გადაწყვეტილების მიღების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ტრენინგი მიზნად ისახავს იმ პროცესების შესწავლას, რომელიც შედგება ისეთი ურთიერთდაკავშირებული და ურთიერთდამოკიდებული ფუნქციებისაგან, როგორიცაა: ფინანსების დაგეგმვა/შეფასება, რესურსების ოპტიმიზაცია და საფინანსო კონტროლი, რაც თავის მხრივ ორიენტირებულია კომპანიის მფლობელის ქონების მაქსიმიზაციისათვის.
აღნიშნული ტრენინგი უზრუნველყოფს ფინანსური გარემოს შეფასებას, რომელშიც კომპანია შეიძლება ოპერირებდეს, აგრეთვე ძირითადი გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო ფინანსური შეფასების ხელსაწყოების წარდგენასა და კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის ანალიზს.
380 ლარი
380 ლარი
75 ლარი
75 ლარი
აპრილი 2019 , თბილისი, VIP Intellect Group
85 ლარი
75 ლარი
75 ლარი
აპრილი 2019 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2019 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2019 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2019 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2019 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2019 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2019 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2019 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2019 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
აპრილი 2019 , თბილისი, ბი დი სი - BDC
45 ლარი
„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“ -  გთავაზობთ გრანდიოზულ ფასდაკლებას გერმანული ენის კურსზე!
მიმდინარე პროგრამით - ყოველთვე 90ლარის ნაცვლად გადაიხდით 35ლარს!
რეგისტრაცია მიმდინარეობს 5 ივნისამდე!
ფასდაკლებით ისარგებლებენ მხოლოდ ის მსემენელები რომლებიც გაივლიან რეგისტრაციას  5 ივნისამდე!
 
კურსი ეყრდნობა სწავლების  ინოვაციურ მეთოდებს და ორიენტირებულია ეფექტურ შედეგზე, სწავლება მოიცავს ოთხივე ენობრივი ასპექტის ( კითხვა, მოსმენა, წერა, ლაპარაკი) განვითარებასა და ჩამოყალიბებას. მეცადინეობების დროს აქტიურად გამოიყენება დიალოგები და დისკუსიები, რაც სტუდენტს ეხმარება სალაპარაკო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში.
210 ლარი
70 ლარი
60 ლარი
75 ლარი
აპრილი 2019 , თბილისი - http://oxfordacademy.ge/?page_id=44 , ოქსფორდის აკადემია
აპრილი 2019 , თბილისი - http://oxfordacademy.ge/?page_id=44 , ოქსფორდის აკადემია
აპრილი 2019 , თბილისი - http://oxfordacademy.ge/?page_id=44 , ოქსფორდის აკადემია
100 ლარი
55 ლარი
65 ლარი
65 ლარი
50 ლარი
85 ლარი
100 ლარი
50 ლარი
აპრილი 2019 , თბილისი, VIP Intellect Group
აპრილი 2019 , თბილისი, VIP Intellect Group
 
 
 
 
 
 
 
© 2019 შ.პ.ს. „არის ჯი“
თბილისი, 0179
ქობულეთის ქ. № 1, ო.16
ტელეფონი: 2192121
ელ.ფოსტა: contact@aris.ge
Find us on Google+