კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად, თბილისი

ორგანიზაცია: საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - GIPA
ბოლო ვადა: 22.11.2017
 
კონკურსი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად.

მოთხოვნები:
დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი სამართალში (გაცემული ევროპის ან ა.შ.შ. -ს უნივერსიტეტის მიერ)
ინგლისური ენის სრულყოფილი ცოდნა
იურიდიული პრაქტიკის გამოცდილება (სულ მცირე 5 წელი)
სამეცნიერო - პედაგოგიური გამოცდილება (სულ მცირე 6 წელი), მათ შორის სასურველია ლექციების ინგლისურ ენაზე წაკითხვის გამოცდილება
აკადემიური პროგრამების შექმნის გამოცდილება

კონკურსი ჩატარდება 3 ეტაპად:
კანდიდატის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლა
გასაუბრება
კომისიის მიერ კონკურსის შეჯამება

კონკურსის ჩატარების ვადები:
განაცხადის გამოქვეყნება - 2017 წლის 20 ოქტომბერი
საბუთების მიღება 2017 წლის 20 ნოემბერი - 22 ნოემბერი
კანდიდატებთან გასაუბრება - 24 ნოემბერი

გთხოვთ, დოკუმენტაცია გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: i.bakradze@gipa.ge
ბეჭდვა
© 2018  aris.ge