სპეციალური მასწავლებელი, თეთრიწყარო

ორგანიზაცია: მარაბდას საჯარო სკოლა
ბოლო ვადა: 12.02.2018
ხელფასი: 270 ლარი
 
მარაბდას საჯარო სკოლას ესაჭიროება სპეციალური მასწავლებელი.
კლასი 1-3

სკოლის ტიპი: საჯარო
ვაკანსიის ტიპი: გამოცდილი მასწავლებლისთვის ან მაძიებლისთვის
სავარაუდო ხელფასი: 270 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა: 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი პედაგოგიკაში; უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ფსიქოლოგიაში, მეტყველების თერაპიაში (ლოგოპედია), ან ოკუპაციურ თერაპიაში ან/და ასევე გავლილი აქვს(სწავლის პროცესში ან დამატებით) პედაგოგთა პროფესიული უნარების 60-კრედიტიანი პროგრამა. უნდა ჰქონდეს სკოლაში მასწავლებლად მუშაობის მინიმუმ ერთწლიანი გამოცდილება; (გამონაკლისს წარმოადგენენ მხოლოდ რელევანტური სპეციალობების ახალ კურსდამთავრებული ბაკალავრები და მაგისტრები).
განაცხადის შეტანის წესი: კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა შეიძლება სკოლის საკონკურსო კომისიის მისამართზე, აგრეთვე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

ბოლო ვადა 12 თებერვალი, 2018წ.
რეგიონი: ქვემო ქართლი
რაიონი: თეთრიწყარო
მისამართი: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი მარაბდა
ტელეფონი: 591058905
ელ-ფოსტა: Marabda@mes.gov.ge
ბეჭდვა
© 2018  aris.ge