კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, თბილისი

ორგანიზაცია: საქართველოს უნივერსიტეტი
ბოლო ვადა: 02.07.2018
 
საქართველოს უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებების დასაკავებლად ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის მიმართულებებით:

ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ქართული ლითონმქანდაკებლობის მიმართულებით  (1 ვაკანსია).
განსაკუთრებული მოთხოვნა: ლექციის ინგლისურ ენაზე ჩატარების უნარი.
ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგიაში (1 ვაკანსია).
ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა არქიტექტურის მიმართულებით  (1 ვაკანსია).
განსაკუთრებული მოთხოვნა: ლექციის ინგლისურ ენაზე ჩატარების უნარი.
ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა არქიტექტურის მიმართულებით  (1 ვაკანსია).
განსაკუთრებული მოთხოვნა: ინგლისური ენის ცოდნა.

სამართლის სკოლა
 1. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: კონსტიტუციური სამართალი (1 ვაკანსია).
 2. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: კონსტიტუციური სამართალი (2 ვაკანსია).
 3. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: კონსტიტუციური სამართალი (1 ვაკანსია).
 4. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: კონსტიტუციური სამართალი (2 ვაკანსია).
 5. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საბანკო სამართალი (1 ვაკანსია).
 6. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საბანკო სამართალი (2 ვაკანსია).
 7. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საბანკო სამართალი (1 ვაკანსია).
 8. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საბანკო სამართალი (2 ვაკანსია).
 9. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ევროპის სამართალი (1 ვაკანსია).
 10. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ევროპის სამართალი (2 ვაკანსია).
 11. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ევროპის სამართალი (1 ვაკანსია).
 12. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ევროპის სამართალი (2 ვაკანსია).
 13. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სანებართვო სამართალი (1 ვაკანსია).
 14. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სანებართვო სამართალი (2 ვაკანსია).
 15. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სანებართვო სამართალი (1 ვაკანსია).
 16. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სანებართვო სამართალი (2 ვაკანსია).
 17. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი (1 ვაკანსია).
 18. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი (2 ვაკანსია).
 19. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი (1 ვაკანსია).
 20. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი (2 ვაკანსია).
 21. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ქართული კონკურენციის სამართალი (1 ვაკანსია).
 22. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ქართული კონკურენციის  სამართალი (2 ვაკანსია).
 23. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ქართული კონკურენციის სამართალი (1 ვაკანსია).
 24. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ქართული კონკურენციის სამართალი (2 ვაკანსია).
 25. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ეკოლოგიური სამართალი (1 ვაკანსია).
 26. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ეკოლოგიური  სამართალი (2 ვაკანსია).
 27. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ეკოლოგიური სამართალი (1 ვაკანსია).
 28. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ეკოლოგიური სამართალი (2 ვაკანსია).
 29. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი (1 ვაკანსია).
 30. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი (2 ვაკანსია).
 31. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი (1 ვაკანსია).
 32. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი (2 ვაკანსია).
 33. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: იურისტის პროფესიული უნარ–ჩვევები (1 ვაკანსია).
 34. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: იურისტის პროფესიული უნარ–ჩვევები (2 ვაკანსია).
 35. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: იურისტის პროფესიული უნარ–ჩვევები (1 ვაკანსია).
 36. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: იურისტის პროფესიული უნარ–ჩვევები (2 ვაკანსია).
 37. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: რომის სამართალი (1 ვაკანსია).
 38. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: რომის სამართალი (2 ვაკანსია).
 39. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: რომის სამართალი (1 ვაკანსია).
 40. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: რომის სამართალი  (2 ვაკანსია).
 41. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სამართლებრივი აზროვნების ისტორია (1 ვაკანსია).
 42. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სამართლებრივი აზროვნების ისტორია (2 ვაკანსია).
 43. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სამართლებრივი აზროვნების ისტორია (1 ვაკანსია).
 44. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სამართლებრივი აზროვნების ისტორია  (2 ვაკანსია).
 45. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: შესავალი სამართალმცოდნეობაში (1 ვაკანსია).
 46. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: შესავალი სამართალმცოდნეობაში (2 ვაკანსია).
 47. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: შესავალი სამართალმცოდნეობაში (1 ვაკანსია).
 48. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: შესავალი სამართალმცოდნეობაში  (2 ვაკანსია).
 49. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სისხლის სამართლის საპროცესო სამართალი (1 ვაკანსია).
 50. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სისხლის სამართლის საპროცესო სამართალი (2 ვაკანსია).
 51. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სისხლის სამართლის საპროცესო სამართალი (1 ვაკანსია).
 52. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სისხლის სამართლის საპროცესო სამართალი  (2 ვაკანსია).
 53. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი (1 ვაკანსია).
 54. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი (2 ვაკანსია).
 55. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი (1 ვაკანსია).
 56. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი (2 ვაკანსია).
 57. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი (1 ვაკანსია).
 58. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი (2 ვაკანსია).
 59. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი (1 ვაკანსია).
 60. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი (2 ვაკანსია).
 61. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სამოქალაქო საპროცესო სამართალი  (1 ვაკანსია).
 62. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (2 ვაკანსია).
 63. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (1 ვაკანსია).
 64. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (2 ვაკანსია).
 65. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ქართული სამართლის ისტორია (1 ვაკანსია).
 66. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ქართული სამართლის ისტორია (2 ვაკანსია). 
 67. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ქართული სამართლის ისტორია (1 ვაკანსია).
 68. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ქართული სამართლის ისტორია  (2 ვაკანსია).
 69. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი (1 ვაკანსია).
 70. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო ბიზნეს სამართალი    (2 ვაკანსია).
 71. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საკორპორაციო სამართალი (1 ვაკანსია).
 72. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საკორპორაციო სამართალი (2 ვაკანსია). 
 73. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საკორპორაციო სამართალი (1 ვაკანსია).
 74. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საკორპორაციო სამართალი (2 ვაკანსია).
 75. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ვალდებულებითი სამართალი (1 ვაკანსია). ასოცირებული პროფესორის აკადემიური
 76. თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ვალდებულებითი სამართალი (2 ვაკანსია). 
 77. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ვალდებულებითი სამართალი (1 ვაკანსია).
 78. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: ვალდებულებითი სამართალი (2 ვაკანსია).
 79. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სანივთო სამართალი (1 ვაკანსია).
 80. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სანივთო სამართალი (2 ვაკანსია). 
 81. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სანივთო სამართალი (1 ვაკანსია).
 82. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: სანივთო სამართალი (2 ვაკანსია).
 83. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: კანონისმიერი ვალდებულებითი სამართალი (1 ვაკანსია).
 84. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: კანონისმიერი ვალდებულებითი სამართალი (2 ვაკანსია). 
 85. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: კანონისმიერი ვალდებულებითი სამართალი (1 ვაკანსია).
 86. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: კანონისმიერი ვალდებულებითი სამართალი (2 ვაკანსია).
 87. პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო კერძო სამართალი (1 ვაკანსია).
 88. ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო კერძო სამართალი (2 ვაკანსია). 
 89. ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო კერძო სამართალი (1 ვაკანსია).
 90. ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო კერძო სამართალი (2 ვაკანსია).
წარმოსადგენი დოკუმენტებია:
განაცხადი საკონკურსო კომისიის სახელზე - იმ ვაკანსიის მითითებით, რომელზეც განაცხადს აკეთებს აპლიკანტი;
საქართველოს უნივერსიტეტის აპლიკაციის ფორმა შევსებული ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
რეზიუმე (არაუმეტეს 80 სიტყვისა);
ფოტოსურათი (ზომით 3X4);
პირადობის მოწმობის ასლი;
აკადემიური ხარისხის (ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორი ან მათთან გათანაბრებული) დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლი - დამოწმებული ნოტარიულად. უცხოეთში გაცემული ან არაქართულენოვანი დიპლომი უნდა იყოს ნათარგმნი ქართულ ენაზე. უცხოეთში მიღებული კვალიფიკაცია აღიარებული უნდა იყოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ და თარგმანი - დამოწმებული ნოტარიულად; სადოქტორო სწავლების საფეხურზე სწავლის დამადასტურებელი ცნობა (ასისტენტის აკადემიური თანამდებობისთვის);
ცნობა პედაგოგიური/სამეცნიერო გამოცდილების შესახებ;
სამოტივაციო წერილი;
ორი სარეკომენდაციო წერილი;
საგნის სილაბუს(ებ)ი;
გამოქვეყნებული შრომების სია და ასლები (წარმოსადგენია გამოქვეყნებული შრომების სრული ნუსხა; წიგნები, სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები გამოცემული სახით ან ასლები და მხოლოდ ბოლო ხუთი წლის მანძილზე გამოქვეყნებული სტატიების ასლები);

საბუთები წარმოსადგენია როგორც მატერიალური, ისე ელექტორნული ფორმითაც;
კონკურსის კრიტერიუმები:
ძირითადი კრიტერიუმებია:
ა) აკადემიური ხარისხი. პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად  სავალდებულოა დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დაკავება შეუძლია დოქტორანტს.
ბ) სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა;
გ) სამეცნიერო ნაშრომები;
4.2.  დამატებითი კრიტერიუმებია:
ა) სილაბუსი/სილაბუსები, რომლებიც ფასდება შინაარსის, სწავლის შედეგებისა და მათი მიღწევის მეთოდების ადეკვატურობით;
ბ) სამეცნიერო კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობა - ბოლო 5 წლის განმავლობაში;
გ) პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში მონაწილეობა;
დ) საოფისე ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი;
* სამართლის სკოლის ვაკანსიების შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ინგლისური ენისა და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე კანდიდატს;
საკონკურსო კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაში, კანდიდატს შეიძლება ეთხოვოს საჯარო ლექციის ჩატარება მის მიერ წარმოდგენილ სილაბუსში მითითებულ ერთ-ერთ საკითზე.

კონკურსში არჩეულმა პირებმა აფილირება უნდა გააკეთონ საქართველოს უნივერსიტეთან.
საკონკურსო დოკუმენტების მიღება განხორციელდება 2018 წლის 13 ივნისიდან 2018 წლის 2 ივლისის ჩათვლით 12:00 საათიდან 18:00 საათამდე, მისამართზე: თბილისი, კოსტავას ქ. №77, IV კორპუსი, ოთახი №514.
კონკურსი ჩატარდება 2018 წლის 3 და 4 ივლისს.
კანდიდატებს კონკურსის წინასწარი შედეგები ეცნობება დაუყოვნებლივ.
საონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო კომისიაში. საჩივრებისა და პრეტენზიების მიღების დღე - 2018 წლის 10 ივლისი;
კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდება 2018 წლის 13 ივლისს საქართველოს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე www.ug.edu.ge.
ბეჭდვა
© 2018  aris.ge