საგზაო ნიშნებისა და მოძრაობის უსაფრთხოების სპეციალისტი, თბილისი

ორგანიზაცია: მე-60 საჯარო სკოლა
ბოლო ვადა: 15.06.2019
ხელფასი: 160 ლარი
 
მე-60 საჯარო სკოლას ესაჭიროება საგზაო ნიშნებისა და მოძრაობის უსაფრთხოების პედაგოგი.
კლასი 11

სკოლის ტიპი: საჯარო
ვაკანსიის ტიპი: გამოცდილი მასწავლებლისთვის

სამუშაოს დაწყება: 15 სექტემბერი, 2019წ.
სამუშაო საათები: 4 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი: 150-160 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: ჩართული იყოს მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში და მინიჭებული ჰქონდეს შესაბამისი სტატუსი;დიპლომის მიხედვით ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება და ჩაბარებული ჰქონდეს საგნობრივი კომპეტენციების დადასტურების გამოცდა; გ) დიპლომის მიხედვით ჰქონდეს შესაბამისი საგნის/საგნობრივი ჯგუფის აკადემიური ხარისხი და გავლილი ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა და ჰქონდეს ამ საგნის სწავლების სერტიფიკატი
განაცხადის შეტანის წესი: ვაკანტური საათების დასაკავებლად კანდიდატმა მითითებულ ელექტრონული ფოსტაზე უნდა გამოაგზავნოს შემდეგი დოკუმენტაცია: ა) პირადობის მოწმობის ასლი; ბ) ავტობიოგრაფია/ CV; გ) შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი (უპირატესობა მიენიჭება მაგისტრის ხარისხის მქონე კანდიდატს);დ) სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი სერთიფიკატის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); ე) შესაბამისი სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში); ვ) შესაბამისი სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
დამატებითი ინფორმაცია: კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე შერჩევა მოხდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, ხოლო მეორე ეტაპზე ჩატარდება გასაუბრება. საჭიროების შემთხვევაში კონკურსანტს შეიძლება მოეთხოვოს საჩვენებელი გაკვეთილის ჩატარება. არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს. უპირატესობა მიენიჭებათ კანდიდატებს, რომლებიც ფლობენ კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს.

ბოლო ვადა 15 ივნისი, 2019წ.
რეგიონი: თბილისი
რაიონი: ვაკე-საბურთალო
მისამართი: ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგიზ გამზ. N 39
ტელეფონი: 2397429; 2392178
ვებ-გვერდი: sajaroskola60@gmail.com; tbilisi60@mes.gov.ge
ბეჭდვა
© 2019  aris.ge