სსსმ მოსწავლის ინდივიდუალური ასისტენტი, თბილისი

ორგანიზაცია: აფხაზეთის მე-3 საჯარო სკოლა
ბოლო ვადა: 01.02.2019
ხელფასი: 100 ლარი
 
აფხაზეთის მე-3 საჯარო სკოლას ესაჭიროება სსსმ მოსწავლის ინდივიდუალური ასისტენტი.
კლასი 1
სკოლის ტიპი: საჯარო
ვაკანსიის ტიპი: გამოცდილი მასწავლებლისთვის ან მაძიებლისთვის
სამუშაოს დაწყება: 1 თებერვალი, 2019წ.
სამუშაო საათები: 8 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი: 90-100 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა: 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: სასურველი პროფესია: არ არის განსაზღვრული, თუმცა უპირატესობა მიენიჭება ფსიქოლოგს, მასწავლებელს, სპეციალური მასწავლებელს, ოკუპაციურ თერაპევტს, სოციალურ მუშაკს, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელს. სასურველი საგანმანათლებლო ხარისხი: მინიმუმ პროფესიული განათლება, ბაკალავრის დამამათვრებელი კურსი ან ბაკალავრი სამუშაო გამოცდილება: მუშაობის მინიმუმ 6 თვიანი გამოცდილება, მათ შორის ჩაითვალოს მოხალისეობის ან სტაჟირების გამოცდილება. მინიმალური კომპეტენცია: ინფორმაციის ფლობა შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების და განვითარების დარღვევების შესახებ, მინიმალური კომპეტენცია ასისტირების სტრატეგიების შესახებ, ქცევის მართვის შესახებ მინიმალური კომპეტენციების ფლობა. 3 უპირატესობა მიენიჭება პირს, რომელსაც დამატებით: – აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების/ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სწავლების ან/და ზრუნვის გამოცდილება; – აქვს ინკლუზიურ განათლების-სფეროში ტრენინგ კურსების გავლილი დამადასტურებელი სერტიფიკატები; – აქვს გავლილი სტაჟირება ინკლუზიური განათლების სფეროში; – აქვს პროფესიული განათლების სისტემაში მუშაობის გამოცდილება.
განაცხადის შეტანის წესი: მსურველს განაცხადი შეაქვს სკოლაში ან აგზავნის ელექტრონულად (apkhazeti3@mes.gov.ge) შემდეგი დოკუმენტაცია: 1 წერილობითი განცხადება; 2 პირადობის მოწმობის ასლი; 3 ავტობიოგრაფია/ cv; 4 შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი; 5 შესაბამისი სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში). დოკუმენტაციის არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში დასაკავებელ თანამდებობაზე აღნიშნული კანდიდატურა არ განიხი

ბოლო ვადა 1 თებერვალი, 2019წ.
რაიონი: აფხაზეთი
მისამართი: თბილისი, თბილისის ზღვა, უცნობ გმირთა N61
ტელეფონი: 555176444
ელ-ფოსტა: apkhazeti3@mes.gov.ge
ბეჭდვა
© 2021  aris.ge