ინგლისური ენის მასწავლებელი, გორი

ორგანიზაცია: დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
ბოლო ვადა: 13.04.2019
ხელფასი: 960 ლარი
 
დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია აცხადებს ვაკანსიას ენობრივი მომზადების სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებლის პოზიციაზე.

თანამდებობრივი სარგო: 960 ლარი
სამუშაო ადგილი: გორი

მინიმალური განათლება: ბაკალავრი
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
გამოცხადებულ თანამდებობაზე მისაღებ კანდიდატს უნდა გააჩნდეს: შესაბამისი უმაღლესი განათლება (სასურველია ინგლისური ფილოლოგია, განათლების მეცნიერებები, ანგლისტიკა–ამერიკანისტიკა, თარგმანმცოდნეობა ან მომიჯნავე სპეციალობები) და ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი; ინგლისური ენის სწავლების მინიმუმ ერთ წლიანი გამოცდილება; საოფისე და სხვა სპეციალური კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; კომუნიკაციის უნარი; თვითგანვითარების უნარი; ორგანიზებულობა და შედეგზე ორიენტირებულობა; გადმოცემის უნარი.
 
განაცხადის გასაგზავნათ უნდა ეწვიოთ საჯარო სამსახურის დასაქმების პორტალს hr.gov.ge
ბეჭდვა
© 2019  aris.ge