სკოლა პროგრესი აცხადებს ვაკანსიას მანდატურის პოზიციაზე, ქუთაისი

ორგანიზაცია: ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესი
ბოლო ვადა: 11.12.2019
 
ქართულ-ამერიკული საერთაშორისო სკოლა პროგრესი აცხადებს ვაკანსიას მანდატურის პოზიციაზე.
ვაკანსიის რაოდენობა: 2
სასკოლო უსაფრთხოების კოორდინატორი თავისი უფლება მოსილების ფარგლებში ვალდებულია ხელი შეუწყოს: 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაშ მოსწავლეთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას;
მოახდინოს სკოლში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის, აგრეთვე ნარკოტიკული დანაშაულის აღკვეთა;
მოახდინოს მოზარდ მოსწავლეთა შორის ურთიერთდაპირისპირების აღმოფხვრა;
სკოლის ტერიტორიაზე მოსწავლეთა მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების აღმოფხვრა, უზრუნველყოს სკოლის შიდა და გარე პერიმეტრის კონტროლი;
უზრუნველყოს სკოლაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარ და გამოვლენილ სამართალდარღვევაზე რეაგირება, მის აღკვეთას და შესაბამისი სამართალდამცავი ორგანოების ინფორმირება;
უზრუნველყოს სკოლის სამეურვეო საბჭოს, პედაგოგიური საბჭოს, ადმინისტრაციის, ფსიქოლოგის, სკოლის ექიმის თხოვნით სოციალური ქცევის პრობლემის მქონე მოსწავლესთან ინდივიდუალური  გასაუბრება და მათ ქცევაზე დაკვირვების კონტროლი;
საგანგებო სიტუაციებში უზრუნველყოს (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა და სხვა) მოსწავლეთა და სკოლაში მყოფ პირთა დაცვა და მათი ევაკუაციის ხელშეწყობა, უზრუნვეყოფს დაპირისპირებულ მოსწავლეებს შორის მედიატორის როლის შესრულებას;
დისციპლინარული გადაცდომის იარაღის, იმ საგნის, დისციპლინარული გადაცდომის კვალი ატყვია, დისციპლინარული გადაცდომით მოპოვებული ნივთის და ფასეულობის, აგრეთვე იმ საგნის და დოკუმენტის, რომლებიც საჭიროა გადაცდომის გარემოებების გასარკვევად, აღმოჩენისა და ამოღების მიზნით უფლებამოსილია ჩაატაროს პირადი გასინჯვა;
დარღვევების არსებობის შემთხვევაში აწარმოოს აღრიცხვის ფურცელი და წარუდგინოს გენერალურ დირექტორს;
დაიცვას სკოლის შინაგანი წესი.
აღნიშნულ ვაკანსიასთან დაკავშირებით დარეკეთ ნომრებზე: 579 02 25 25, 568 97 94 10
განცხადების მიღების ბოლო ვადაა 22 ნოემბერი, 2019წ.
ბეჭდვა
© 2020  aris.ge