ვიდეო რგოლები
21.05.09 - სამაგისტრო პროგრამა ზუსტ მეცნიერებებში (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
17.12.08 - სამაგისტრო პროგრამა მარკეტინგში (საქ. უნივერსიტეტი)
 
 
 
 
 
 
 
© 2020 შ.პ.ს. „არის ჯი“
თბილისი, 0179
ქობულეთის ქ. № 1, ო.16
ტელეფონი: 2192121
ელ.ფოსტა: contact@aris.ge
Find us on Google+