საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია-ბაფი, ACCA-ს საერთაშორისო პროგრამა

© 2019  aris.ge