GE

ERSU-სა და Uniwersytet Szczecinski-ის რექტორს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტსა და Uniwersytet Szczecinski-ის რექტორს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმის მხარეები ერთობლივი საჯარო ლექციების, კონფერენციების, სემინარებისა და ტრენინგების მოწყობით ხელს შეუწყობენ უნივერსიტეტის სტუდენტებს.

ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი