გამოკითხვა: რამდენად რთულია მასწავლებლის პროფესიულ სქემაში ერთი საფეხურიდან მეორეზე დაწინაურება?

aris.ge-adm