GE

პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია დღეს დაიწყო – 2019 წლის საგაზაფხულო მიღების ვადები და პროცედურები

პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაცია 2019 წლის საგაზაფხულო მიღება დღეს დაიწყო და 19 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსის, ირინა წეროძის განცხადებით,  პროფესიულ სასწავლებლებში საგაზაფხულო მიღებაზე 3 000-მდე თავისუფალი ადგილია. ხოლო საშემოდგომო მიღებისთვის ადგილების რაოდენობა დაახლოებით, 8 000-მდე გაიზრდება.

რაც შეეხება დაფინანსებას, წეროძის ინფორმაციით, პროფესიული პროგრამების ვაუჩერული დაფინანსებისთვის, რაც მათ შორის იმ უმაღლესების ადმინისტრაციულ ხარჯებსაც მოიცავს რომლებიც პროფესიულ სწავლებასაც ახორციელებენ, ჯამში 16 მილიონი ლარია გამოყოფილი.

აპლიკანტები პირადობის მოწმობით რეგისტრაციას გაივლიან საგანმანათლებლო რესურსცენტრებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში. მათ ასევე საშუალება აქვთ გამოიყენონ ელექტრონული (ონლაინ) რეგისტრაციის რეჟიმიც www.vet.emis.ge ვებგვერდის მეშვეობით.

რეგისტრაცია შესაძლებელია ერთი მიმართულების ქვეშ არსებულ რამდენიმე პროგრამაზე. რეგისტრირებულ აპლიკანტს, რეგისტრაციიდან რამდენიმე დღეში, გადაეცემა საგამოცდო ბარათი, რომელზეც დატანილი იქნება ინფორმაცია ტესტირების ადგილისა და თარიღის შესახებ.

ვის შეუძლია რეგისტრაცის გავლა/პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის გაგრძელება:

მინიმუმ 9 კლასის განათლების მქონე საქართველოს მოქალაქეებს, შესაძლებლობა აქვთ, საქართველოს ყველა რეგიონში, სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით დაეუფლონ სასურველ პროფესიას ტურიზმის, მშენებლობის, ინჟინერიის, სოფლის მეურნეობის, ტრანსპორტის, ხელოვნების, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სხვა მიმართულებებით.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები რეგისტრაციას გადიან ზემოაღნიშნული პროცედურის საფუძველზე, თუმცა ისინი სარგებლობენ ალტერნატიული პროფესიული ტესტირებით.

ტესტირების შედეგების შემდეგ, აპლიკანტებს ექნებათ საშუალება გადახედონ რეგისტრაციისას მათ მიერ გაკეთებულ არჩევანს და ერთი მიმართულების ქვეშ, შეცვალონ სასურველი პროგრამების სია მიღებული ქულებისა და წინა წლების სტატისტიკური მონაცემების გათვალისწინებით.

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ იხელმძღვანელონ საგამოცდო პროგრამით.

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ინსტრუქცია იხილეთ  ბმულზე.

ამავე თემაზე:

საგანმანათლებლო დაწესებულებები და საგანმანათლებლო პროგრამები

პროფესიული ტესტირების ნიმუშები

მოკლევადიან პროფესიულ კურსებზე მიღება ტესტირების გარეშე განხორციელდება

როდის მოხდება პროფესიული სასწავლებლის დიპლომის ატესტატთან გათანაბრება და ვის შეეხება ცვლილება?

„ამთავრებ პროფესიულს და იღებ კრედიტქულებს, რომელიც შეიძლება უმაღლესშიც გამოიყენო“ – როდის ამოქმედდება ცვლილება და რა ეტაპზეა სამინისტრო

 

დასვით კითხვა და მიიღეთ პასუხი - ედუს საცნობარო სამსახური
edu.aris.ge საგანმანათლებლო ინტერნეტ-პორტალი