გზა წარმატებისკენ ,,აკადემოსთან” ერთად https://edu.aris.ge/pnews/gza-warmatebisken-akademostan-ertad.html

,,აკადემოსი” – სკოლა, რომელიც იზრუნებს თქვენი შვილების, როგორც ერისა და ზოგადად სამყაროს მომავლის, ზნეობრივ სახეზე; ასწავლის მათ სიყვარულს, ურთიერთპატივისცემასა და თანასწორუფლებიანობას, ეროვნული გზით გზას გაუკვალავს საერთაშორისო ასპარეზზეც.

გთავაზობთ:

P.S. სკოლა ,,აკადემოსთან” ფუნქციონირებს:

1. სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი, ,,ვანდერლენდი” (,,WONDERLAND”);

2. საკვირაო სკოლა.