კერძო სკოლა “გრაალის” მოსწავლებმა ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ პრეზემნტაციები წარმოადგინეს https://edu.aris.ge/pnews/kerdzo-skola-graalis-moswavlebma-eqvtime-tayaishvilis-shesaxeb-prezemntaciebi-warmoadgines.html

კერძო სკოლა “გრაალის” მე-9 კლასის მოსწავლებმა ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ პრეზემნტაციები წარმოადგინეს.