ლოგოსს IE უნივერსიტეტის წარმომადგენელი სტუმრობდა https://edu.aris.ge/pnews/logoss-ie-universitetis-warmomadgeneli-stumrobda.html

ლოგოსში IE – უნივერსიტეტის წარმომადგენელი იმყოფებოდა სტუმრად. უნივერსიტეტის წარმომადგენელმა პრეზენტაციის ჩატარების შემდეგ მოსწავლეების კითხვებსაც უპასუხა.