ოკუპაციის კვირეულის ფარგლებში სკოლა “მერმისის” VIII კლასი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს ესტუმრა https://edu.aris.ge/pnews/okupaciis-kvireulis-farglebshi-skola-mermisis-viii-klasi-xelnawerta-erovnul-centrs-estumra.html

ოკუპაციის კვირეულის ფარგლებში სკოლა “მერმისის” VIII კლასი ესტუმრა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს. ჩატარდა ინტეგრირებული ღია გაკვეთილი ქართულ ლიტერატურასა (საქართველოს მთავრობა და 1921 წელი) და ფიზიკაში (ხელნაწერთათვის საჭირო ტემპერატურა და მათი ცვლა მდგომარეობის მიხედვით).