ქართულ-ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში არაფორმალური განათლების მიმართულებით ჩატარდა პროექტი “ვაწყობთ კომპიუტერებს” https://edu.aris.ge/pnews/qartul-amerikul-umagles-skolashi-araformaluri-ganatlebis-mimartulebit-chatarda-proeqti-vawyobt-kompiuterebs.html

ქართულ-ამერიკულ უმაღლესი სკოლა V/5 კლასში არაფორმალური განათლების მიმართულებით ჩატარდა პროექტი ,,ვაწყობთ კომპიუტერებს” (ისტ-ის პედაგოგის ხ.არწივიძის ხელმძღვანელობით), რომლის მიზანი იყო:

– კომპიუტერის ნაწილების ფუნქციონალური დანიშნულება;
– შესაბამისობა ლეპტოპსა და პერსონალურ კომპიუტერს შორის;
– დაშლა, დახარისხება.