ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები წიგნის საჯაროდ კითხვის საერთაშორისო დღეს გამოეხმაურნენ https://edu.aris.ge/pnews/qartul-amerikuli-umaglesi-skolis-dawyebiti-safexuris-moswavleebi-wignis-sadjarod-kitxvis-saertashoriso-dges-gamoexmaurnen.html

წიგნის საჯაროდ კითხვის საერთაშორისო დღეს ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეები სხვადასხვა საინტერესო აქტივობებით გამოეხმაურნენ.