ქიმიის გაკვეთილები სკოლის ეზოში – სკოლა “ლოგოსის” პედაგოგებმა გაზაფხულის თბილი და მზიანი დღეები სათავისოდ გამოიყენეს https://edu.aris.ge/pnews/qimiis-gakvetilebi-skolis-ezoshi-skola-logosis-pedagogebma-gazafxulis-tbili-da-mziani-dgeebi-satavisod-gamoiyenes.html

საერთაშორისო აკადემია ლოგოსის პედაგოგებმა გაზაფხულის თბილი და მზიანი დღეები სათავისოდ გამოიყენეს. ქიმიის პედაგოგმა მოსწავლეებს გაკვეთილი სკოლის ეზოში ჩაუტარდათ.

“გაზაფხულს რომ გრძნობ საკლასო ოთახის ფანჯრიდან და სკამზე ვერ ისვენებ ისეთი ამინდები დაიწყო. ჰო და, გაკვეთილებს ჩვენს გაზაფხულიან ეზოში ვატარებთ. დ იდად საამური ქიმიისა და ცხოვრებისეული უნარების გაკვეთილები გამოგვივიდა!”, – აღნიშნეს სკოლაში.