საქართველოს მასშტაბით ,,სკოლის ყველაზე მოვლილი ეზოს” წოდება ქართულ-ამერიკულმა უმაღლესმა სკოლამ დაიმსახურა https://edu.aris.ge/pnews/saqartvelos-masshtabit-skolis-yvelaze-movlili-ezos-wodeba-qartul-amerikulma-umaglesma-skolam-daimsaxura.html

საქართველოს მასშტაბით ,,სკოლის ყველაზე მოვლილი ეზოს” წოდება ქართულ-ამერიკულმა უმაღლესმა სკოლამ დაიმსახურა.

სკოლის დირექციას “ეტალონმა” საზეიმო ვითარებაში გადასცა საუკეთესო სკოლის ეზოს დამადასტურებელი დიპლომი.