სკოლა “აკადემოსის” შიდასასკოლო პროექტის ფარგლებში ტოლერანტობაზე საინტერესო ვიდეორგოლი მომზადდა https://edu.aris.ge/pnews/skola-akademosis-shidasaskolo-proeqtis-farglebshi-tolerantobaze-saintereso-videorgoli-momzadda.html

სკოლა “აკადემოსის” შიდასასკოლო პროექტის ფარგლებში “სიყვარულით, ბავშვები…” მომზადდა საინტერესო ვიდეორგოლი, თემაზე “ტოლერანტობა”, მიუხედავად რასისა, სქესისა, რელიგიისა და ქონებისა, ყველა ადამიანი თანასწორია.

იხილეთ ვიდეო

საგანი: მოქალაქეობა
პედაგოგი: მაია ცინცქალაძე