სკოლა “აკადემოსში” შიდასასკოლო პროექტის ფარგლებში კონკურსი ჩატარდა https://edu.aris.ge/pnews/skola-akademosshi-shidasaskolo-proeqtis-saxit-konkursi-chatarda.html

სკოლა ,,აკადემოსში” ჩატარდა შიდასასკოლო პროექტის ფარგლებში კონკურსი საპრეზენტაციო ნამუშევრებზე, რომელმაც გამოავლინა სამი საუკეთესო პრეზენტატორი.