სკოლა ,,აკადემოსში” TOEFL ITP, TOEFL JUNIOR, TOEFL PRIMARY, ინგლისურის დონის განმსაზღვრელი გამოცდები ჩატარდა https://edu.aris.ge/pnews/skola-akademosshi-toefl-itp-toefl-junior-toefl-primary-inglisuris-donis-ganmsazgvreli-gamocdebi-chatarda.html

სკოლა ,,აკადემოსში” ჩატარადა TOEFL ITP, TOEFL jUNIOR, TOEFL PRIMARY, ინგლისურის დონის განმსაზღვრელი გამოცდები.