სკოლა “ჯი-ელ-სის” VIII კლასში საგაკვეთილო პროექტი ჩატარდა https://edu.aris.ge/pnews/skola-dji-el-sisviii-klasshi-sagakvetilo-proeqti-chatarda.html

საქართველოს სასწავლო ცენტრი “ჯი-ელ-სის” VIII კლასში ჩატარდა საგაკვეთილო პროექტი, ქვეყანათმცოდნეობის განხრით: ,,ქართველი სტუდენტის ცხოვრება გერმანიაში და მისი შთაბეჭდილებები”.

მოსწავლეებმა აღნიშნული თემის გარშემო წარმოადგინეს საინტერესო პრეზენტაციაები.