სკოლა “ჰელიოსში” მოსწავლეთა კალიგრაფიის კონკურსი გაიმართა https://edu.aris.ge/pnews/skola-heliosshi-moswavleta-kaligrafiis-konkursi-gaimarta.html

Iა, Iბ და Iგ კლასებში ჩატარდა კალიგრაფიის კონკურსი.

გამოვლინდა კლასიდან საუკეთესო კალიგრაფიის მქონე მოსწავლეები: სოფია დავითაშვილი, მართა მუსელიანი და ნინი ონიანი. მოსწავლეებს გადაეცათ სიგელები მონაწილეობისათვის.

მასწავლებელი თამარ რიჟამაძ