სკოლა “მერმისის” მე-3 კლასის მოსწავლეები აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმს სტუმრობდნენ https://edu.aris.ge/pnews/skola-mermisis-me-3-klasis-moswavleebi-abreshumis-saxelmwifo-muzeums-stumrobdnen.html

არასახელმწიფო საერო ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლა “მერმისის” მე-3 კლასის მოსწავლეები აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში იმყოფებოდნენ.

კლასის დამრიგებელი: ეკა ჯიქია