სკოლა „ნინო“ 2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან აცხადებს მოსწავლეთა დამატებით მიღებას https://edu.aris.ge/pnews/skola-nino-2018-2019-saswavlo-wlis-meore-semestridan-acxadebs-moswavleta-damatebit-migebas.html

ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა „ნინო“ 2018-2019 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან აცხადებს მოსწავლეთა დამატებით მიღებას პირველიდან მეთორმეტე კლასის ჩათვლით.

სკოლაში გამოყოფილია 50 ადგილი დაწყებითი, საბაზო, საშუალო საფეხურის კლასებში.

სკოლაში თქვენ დაგხვდებათ:

იჩქარეთ! ადგილები ლიმიტირებულია!

აუცილებლად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია იხილეთ ბმულზე.