სკოლა “პროგრესის” მოსწავლეებმა მორიგი წარმატება 2019 წლის ეროვნული გამოცდებზე მოიპოვეს https://edu.aris.ge/pnews/skola-progresis-abiturientebma-morigi-warmateba-2019-wlis-erovnuli-gamocdebze-moipoves.html

ქართულ-ამერიკული საერთაშორისო სკოლა “პროგრესის” მოსწავლე/აბიტურიენტებმა მორიგი წარმატება 2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მოიპოვეს.

გამოცდაზე გასული სკოლის მოსწავლეების უმრავლესობამ მოიპოვეს 50%, 70% და 100%-იანი გრანტი.

სკოლა ულოცავს აპლიკანტებს ამ წარმატებას და საინტერესო სტუდენტურ ცხოვრებას უსურვებს.