სკოლა ,,პროგრესის” მოსწავლეებმა დედამიწის დღის აღსანიშნავად სხვადასხვა აქტივობები წარმოადგინეს https://edu.aris.ge/pnews/skola-progresis-moswavleebma-dedamiwis-dgis-agsanishnavad-sxvadasxva-aqtivobebi-warmoadgines.html

დედამიწის დასაცავად და გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ქართულ-ამერიკული საერთაშორისო სკოლა ,,პროგრესის” მოსწავლეებმა წარმოადგინეს სხვადასხვა აქტივობები.

სკოლა ,,პროგრესის” Geo კლუბის აქტიურმა წევრებმა მონაწილეობა მიიღეს გამწვანების აქციაში, რომელშიც ჩართულნი იყვნენ მშობლები და სხვა დაინტერესებული პირები.

პატარა პროგრესელებმა კი მოამზადეს პროექტები და თანატოლებს გაუზიარეს ზოგადი ინფორმაცია დედამიწისა და გამწვანების შესახებ.