სკოლა “სადუნის” მეოთხე კლასის მოსწავლეებმა ექსპერიმენტში მიიღეს მონაწილეობა https://edu.aris.ge/pnews/skola-sadunis-meotxe-klasis-moswavleebma-eqsperimentshi-miiges-monawileoba.html

სკოლა “სადუნის” მე-4-ბ კლასის მოსწავლეები, ბუნებისმეტყველების მასწავლებლის დახმარებით, გაეცვნენ წყლის თვისებებს. მათ მონაწილეობა მიიღეს ექსპერიმენტებში და შეისწავლეს წყლის ფიზიკური თვისებები.

პედაგოგი: მამაკა რაზმაძე