სკოლა “სადუნის” მეოთხეკლასელებმა სამოქალაქო თავდაცვასა და უსაფრთხოებაში პრეზენტაცია წარმოადგინეს https://edu.aris.ge/pnews/skola-sadunis-meotxeklaselebma-samoqalaqo-tavdacvasa-da-usafrtxoebashi-prezentacia-warmoadgines.html

სკოლა “სადუნის” მე-4ბ კლასი კვირის დასაწყისში აქტიურობით გამოირჩევა. მოსწავლეებმა კითხვის საათი ჩაატარეს და ღიმილდაკარგული ბიჭის ამბავი წაიკითხეს (დამრიგებელ-კოორდინატორი: მ. იოსებაშვილი).

ასევე მე-4ბ კლასის მოსწავლეებმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია სამოქალაქო თავდაცვასა და უსაფრთხოებაში: რა გამოიგონეს ქალებმა (პედაგოგი: თ. სიხარულიშვილი).