სკოლა “სადუნის” მესამე კლასელებმა ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე პრეზენტაციები წარმოადგინეს https://edu.aris.ge/pnews/skola-sadunis-mesame-klaselebma-qartuli-enisa-da-literaturis-gakvetilze-prezentaciebi-warmoadgines.html

სკოლა “სადუნის” მე-3ა კლასში ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე მოსწავლეებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები. საპრეზენტაციო თემა შინაარსის ძირითადი პუნქტები იყო.