სკოლა “სადუნის” მეხუთე კლასში ჩატარდა კითხვის საათი თემაზე “გი დე მოპასანის ,,მინდვრებში” https://edu.aris.ge/pnews/skola-sadunis-mexute-klasshi-chatarda-kitxvis-saati-temaze-gi-de-mopasanis-mindvrebshi.html

სკოლა “სადუნის” მე-5ბ კლასში ჩატარდა კითხვის საათი თემაზე “გი დე მოპასანის ,,მინდვრებში”.

დამრიგებელ-კოორდინატორი მ. იოსებაშვილის თქმით,კითხვის საათის მიზანია მოსწავლეთა ზნეობრივი აღზრდა, უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება და კრიტიკული აზროვნების განვითარება.

კითხვის საათის ფარგლებში გაიმართა დისკუსია წაკითხული ტექსტის ირგვლივ.