სკოლა “სადუნის” მოსწავლის ნამუშევარი ესეების კონკურსის “ჩემი ევროპა” 50 საუკეთესო ნაშრომში მოხვდა https://edu.aris.ge/pnews/skola-sadunis-moswavlis-namushevari-eseebis-konkursis-chemi-evropa-50-sauketeso-nashromshi-moxvda.html

“ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა” აშშ-ის საელჩოს მხარდაჭერითა და განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით გამოაცხადა ესეების კონკურსი სახელწოდებით “ჩემი ევროპა”. შეირჩა 50 საუკეთესო ნაშრომი, რომელთა ავტორებსაც, მათ შორის ,,სადუნის” X კლასის მოსწავლეს ნატა წნორიაშვილს, გადაეცათ შესაბამისი სერტიფიკატები.