სკოლა “სადუნის” XI კლასის მოსწავლემ ამავე სკოლის მესამე კლასელებს გაკვეთლი ჩაუტარა https://edu.aris.ge/pnews/skola-sadunis-xi-klasis-moswavlem-amave-skolis-mesame-klaselebs-gakvetli-chautara.html

,,სადუნი” ყოველთვის ამართლებს თავის დევიზს: ,,ვსწავლობთ ერთად და ერთმანეთისგან!”

XI (ბ) კლასის მოსწავლემ, ქეთი პირველმა III (ბ) კლასის მოსწავლეებთან ბუნებისმეტყველებაში გაკვეთილი ჩაატრა (პედ.: ხ. ადიკაშვილი).