თბილისის 72-ე სკოლის მოსწავლეებმა IBSU-ში გამართულ კონფერენციაში მონაწილეობდნენ https://edu.aris.ge/pnews/tbilisis-72-e-skolis-moswavleebma-ibsu-shi-gamartul-konferenciashi-monawileobdnen.html

72-ე სკოლის უფროსკლასელებმა მონაწილეობა მიიღეს კონფერენციაში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში.