GE

რუსთაველის გამზ. 36                ტელ: (+995) 32 251 47 30         ელ-ფოსტა: bdc.academy@gmail.com  
I  სადარბაზო, II  სართ.                         (+995) 593 00 06 84          ვებ-გვერდი: http://www.bdc-center.ge
გარსევანიშვილის 3,                              (+995) 593 25 25 08
თბილისი, გორი, საქართველო

მეტი
ოფისმენეჯმენტის შემსწავლელი თეორიული და პრაქტიკული კურსი
ღირებულება: 200 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია
ბი დი სი აკადემია გთავაზობთ ოფისმენეჯმენტის შემსწავლელ თეორიულ და პრაქტიკულ კურსებს მხოლოდ 200 ლარად.
 
საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს შეისწავლით უფასოდ!
 
საკვალიფიკაციო პროგრამა გათვლილია იმ პირებზე, რომელთაც სურვილი აქვთ იმუშაონ ორგანიზაციებში ოფისის თუ ადმინისტრაციულ მენეჯერებად. ასევე უკვე დასაქმებულ მენეჯერებზე, რომელთაც სურთ კვალიფიკაციის ამაღლება, ბიზნეს კომინიკაციების დასახვეწად, ადამიანური რესურსების ეფექტურ სამართვად, ადმინისტრირების თანამედროვე ტექნიკის გასაცნობად.

ოფისმენეჯმენტის მიზანი და არსი:
 • თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით ორგანიზაციის მართვა, ორგანიზაციული მენეჯმენტი;
 • ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებები და ფუნქციები;
 • პერსონალის მოტივაცია და ორგანიზაციული კულტურა;
 • საქმის წარმოება;
 • გაყიდევბის ხელოვნება;
 • კომპანიის ორანიზაციული სამართლებრივი ფორმები;
 • პერსონალის  შეჩევისას  გასათვალისწინებელი  მოთხოვნები;
 • მენეჯერთა მომზადების ზოგიერთი პრობლემა, კადრების შერჩევა;
 • შესრულებული სამუშაოს კადრების განვითარება და ტრეინინგები;
 • პრაქტიკული რჩევები მენეჯერებს;
 • კარიერის მენჯმენტი, საშტატო გადაადგილება და  კადრების დენადობა;
 • დროის ეფექტური მართვის თანაედროვე მეთოდები;
 • ოფის მენეჯერის უნარ–ჩვევები;
 • დოკუმენტთა კლასიფიკაცია მათი იურიდიული და პრაქტიკული დანიშნულება;
 • საქმიანი ქაღალდების შედგენა გაფორმება,კონტრაქტები და შინაგანაწესი;
 • ინოვაციური მენეჯმენტ საკადრო მუშაობაში;
 • დოკუმენტთარეგისტრაციის გავრცელებული ფორმები;
 • მედია და ინტერნეტ განცხადებების მომზადება;
 • საქმიანი შეხვედრები ორგანიზაციებთან;
 • ურთიერთობა, მოლაპარაკების მენეჯმენტი,ორგანიზაციული კონფლიქტები.
 • პროფესიული სტრესი.
 • ივენთ მენჯმენტი,
 • რეკლამის ეფექტურობა,
 • დოკუმენტ–ბრუნვის ორგანიზირება, საბუთების წარმოება, ფინანსური მენეჯმენტი, საოფისე მასალების და მომსახურების ბიუჯეტირება.
 • პრო–ფორმა, ინვოისი.ბიზნეს გეგმის შედგენა,არსი და მისი ფინანსური ასპექტები
 • დროის მენეჯმენტი,
 • ორგანიზაციის დაპროექტება,
 • იფორმაციული ტექნოლოგიები, მენეჯმენტის საფუძვლები, სამუშაოს აღწერა და ანალიზი,
 • დოკუმენტურ ინფორმაციასთან მუშაობის კულტურა, თანამედროვე საქმის წარმოება, ეტიკეტი, ელექტრონული ოფისი,გასაუბრების ტექნიკა,
 • საქმიანი ქაღალდების შედგენა და გაფორმება;
 • დელეგაციის მიღება;
 • მდივან–რეფერენტის შრომის ორგანიზაცია;
 • ორგანიზაციის დაპროექტება;
 • ბიზნეს გეგმის შედგენა და ფინანსური ასპექტები;
 • პრაქტიკული გაკვეთილები, დავალების აღწერა და ანალიზი,
 • უახლეს მასალების გადმოცემა,
გადმოგეცემათ უახლესი მასალები.
კურსის ხანგრძლივობა შეადგეს თვე ნახევარს.
ტრენინგი არის სერტიფიცირებული.
 
წარმატებული კურსდამთავრებულები იქნებიან უზრუნველყოფილი სამუშაო ადგილებით.
 
მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი მაისი 2017
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები