GE
აქცია! - ოფის-მენეჯერი - მარკეტინგის მენეჯერი
ღირებულება: 175 ლარი
ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი გაძლევთ საშუალებას გახდეთ კონკურენტუნარიანი კადრი და დასაქმდეთ:
 • ოფის მენეჯერად
 • ადმინისტრატორად
 • HR ასისტენტად
 • მარკეტინგის მენეჯერად
სასერტიფიკატო ტრენინგ-კურსი მოიცავს პრაქტიკულ (70%) და თეორიულ (30%) ნაწილს, სწორედ ეს არის ჩვენი ტრენინგის უპირატესობა, რაც ცოდნას ეფექტურს ხდის და დასაქმებას 100%-ით უზრუნველყოფს.

ტრენინგი განკუთვნილია:
 • ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის
 • ვისაც სურს მიიღოს სამუშაო გამოცდილება
 • უნივერსიტეტისა და კოლეჯის სტუდენტებისთვის
 • ვისაც სჭირდება პრაქტიკის გავლის დამადასტურებელი ცნობა /დღიური
სწავლის განმავლობაში მსმენელი აქტიურად იქნება ჩართული ჩვენი ცენტრის  ადმინისტრაციულ საკითხებში: მენეჯმენტი, HR, მარკეტინგი, პიარი, ფინანსები.

კურსის დასრულების შემდეგ შეიძენთ იმ ცოდნასა და პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, რასაც ითხოვს დამსაქმებელი.

ტრენინგის თემატიკა:
 • მარკეტინგის არსი, გაყიდვები, საკომუნიკაციო სტრატეგია
 • 7P
 • ბაზრის სეგმენტაცია
 • ბიზნეს გეგმის შედგენა
 • კომპანიის სტრუქტურის ანალიზი, რეკომენდაციების შემუშავება
 • მარკეტინგის, გაყიდვებისა და საკომუნიკაციო სტრატეგიის ჩამოყალიბება
 • პროექტების მართვა და შედეგების ანალიზი
 • კომპანიის იმიჯის გამყარება
 • საქმიანი კორესპოდენციის შედგენა და გაფორმება (ბრძანება, განკარგულება, მოხსენებითი ბარათი, ხელშეკრულება, ქირავნობა, იჯარა, ინვოისი, მიღება-ჩაბარების აქტი)
 • Facebook მართვა
 • ინტერნეტი, ელექტრონული ფოსტა
 • პრომო და სარეკლამო საქმიანობების დაგეგმვა და კოორდინირება
 • ახალი კლიენტების მოზიდვა, მოლაპარაკებების წარმოება
 • სატელეფონო ზარების მიღება
 • დღის განმავლობაში შემოსული ინფორმაციის შემოწმება, ანალიზი და ოპერატიული რეაგირება
 • თანამშრომელთა შერჩევის პროცესის დაგეგმვა, ორგანიზება და მართვა (ვაკანსიის გამოცხადება, კანდიდატთა შერჩევა, გასაუბრების, ტესტირების ჩატარება,
 • საბოლოო რეკომენდაციის ჩამოყალიბება)
 • სამუშაო პროცესის ზედამხედველობა და კოორდინირება
მსმენელი გამოიმუშავებს შემდეგ უნარ-ჩვევებს:
 • ეფექტური კომუნიკაცია და გუნდური მუშაობა
 • ინტენსიური დატვირთვის პირობებში მუშაობის უნარი
 • სწორი და გამართული მეტყველება
 • საქმიანი კორესპოდენციის შედგენა/გაფორმება,რედაქტირება, შემოწმება
 • საქმიანი სამუშაო გარემოს შექმნა
 • კრეატიულობა და ინიციატივის გამოჩენის უნარი
 • კომუნიკაბელურობა, პუნქტუალურობა
 • დროის მართვა
კურსის დასრულების შემდეგ თქვენ გადმოგეცემათ:
 • პრაქტიკისა და სტაჟირების დამადასტურებელი ცნობა/დღიური
 • ოფის მენეჯერისა და მარკეტინგის მენეჯერის ორენოვანი სერტიფიკატი
 • სარეკომენდაციო წერილი
ბონუსი: CV, სააპლიკაციო ფორმა, სამოტივაციო წერილი, მომზადება გასაუბრებისთვის

ხანგრძლივობა: 12 სთ. სასწავლო გრაფიკი შედგება მსურველთა მოთხოვნის მაქსიმალური გათვალისწინებით.
საფასური: 175 ლარი, 350 ლარის  ნაცვლად

იჩქარეთ, ადგილები შეზღუდულია!
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები