GE
აქცია კურსზე - „ბავშვთა განვითარება და ასაკობრივი კრიზისები“
ღირებულება: 90 ლარი

ტრენინგების ცენტრი „ფსიქოლოგიური განათლების სახლი PETC“ იწყებს გრანდიოზულ საშემოდგომო აქციას ფსიქოლოგიაში - „ბავშვთა განვითარება და ასაკობრივი კრიზისების“ სასერტიფიკატო კურსზე.

აქციის ფარგლებში, ტრენინგის ღირებულების 400 ლარის ნაცვლად თქვენ გადაიხდით მხოლოდ 90 ლარს!  

სწავლება დაიწყება:
I ჯგუფი - 16 ნოემბერი შაბათი-კვირა
II ჯგუფი - 30 ნოემბერი შაბათი-კვირა

ტრენინგი დაიწყება მსმენელთან ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე.

ტრენინგები ჩატარდება მხოლოდ შაბათისა და კვირის დღეებში, 10 აკადემიური საათი და  გადანაწილდება  

დღეში 2სთ და 30-წუთიანი ლექციებით

ტრენინგს წაუძღვება ფსიქოლოგი თეა მუყმანიანი

მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა, სურვილის შემთხვევაში, ბოლო ლექციაზე მიიღოს სერტიფიკატი, ამისთვის საჭიროა გაიაროს ტესტირება (რაც გულისხმობს ტრენინგზე გავლილი მოდულის შეჯამებას)

ტესტირებაზე რეგისტრაციის ფასია - 15 ლარი!

გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) ლიცენზირებული სერტიფიკატი, რომელიც აპრობირებული როგორც საჯარო, ასევე კერძო სამსახურებისთვის.

 გადმოგეცემათ ტრენინგის მოდულის ელექტრონული ვერსია და ელ.წიგნები.

„ფსიქოლოგიური განათლების სახლი P E T C“ არის ტრენინგების ცენტრი, რომელსაც:

 • „P E T C“ ჰყავს პროფესიონალი ფსიქოლოგები, რომლებსაც აქვსთ 10-წლიანი მუშაობის გამოცდილება;
 • „P E T C“ მოწვეული ჰყავს პროფესიონალი ტრენერები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ თანამედროვე ტრენინგების მოდულებზე, რაც მორგებულია მსმენელის ინტერესებზე და შემდეგი დასაქმების პერსპექტივაზე;
 • „P E T C“ ფსიქოლოგიურ განათლების სახლს მსმენელს,  მისთვის სასურველ კითხვებზე აქვს პასუხები და რეკომენდაციები ფსიქოლოგიაში;
 • „P E T C“ მსმენელებს საშუალება ეძლევათ წარმატებით დასაქმდნენ როგორც საჯარო, ასევე კერძო სამსახურში, რადგან მიღებული ცოდნა საშუალებას აძლევთ მათ იყვნენ წარმატებულები;
 • „P E T C“ მსმენელს არ მოეთხოვება საბაზისო ცოდნა ფსიქოლოგიაში;
 • „P E T C“ ეს არის სასწავლო და კომფორტული გარემო მსმენელებისთვის;
 • „P E T C“  მთავარი პრიორიტეტია, მსმენელს მისცემს საშუალებას იყოს წარმატებული და პროფესიონალი.

ტრენინგი განკუთვნილია: მშობლებისათვის, პედაგოგებისათვის, ფსიქოლოგებისათვის, სოც.მუშაკებისათვის, ექიმებისათვის და სხვა ნებისმიერი დაინტერესებული პირებისათვის. იგი არ მოითხოვს საბაზისო ცოდნას!

ტრენინგზე მიღებული ცოდნა

მოდულში  განხილულია საკითხები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დავამყაროთ და ნებისმიერ ვითარებაში შევინარჩუნოთ ეფექტიანი ურ­თიერთობა ბავშვთან.  შეუძლიათ ისწავლონ არა მარტო მეთო­დები და უნარები, არამედ ისიც, თუ როდის, რატომ და რა მიზნით უნდა გამოიყენონ ისინი.  გაეცნობიან სრულ სისტემას – პრინციპებსაც და ტექნიკასაც. აღსანიშნავია ,რომ  ბავშვებს საკუთარი პრობლემების გადაჭრის გაცილებით მეტი უნარი აქვთ, ვიდრე უფროსებს გონიათ“.

ტრენინგზე განიხილება შემდეგი მოდული:

1. ბავშვთა განვითარება და ასაკობრივი კრიზისები

 • ბავშვის ბიო- ფსიქო-სოციალური განვითარება
 • ბავშვის ინტელექტუალური განვითარების სტადიები
 •  ბავშვთა განვითარების თეორიები
 • აღზრდა და კომუნიკაცია: შექება-წახალისება, მშობლისა და პედაგოგის მიერ გამოყენებული სტრატეგიების როლი ბავშვის ადეკვატური თვითშეფასების ფორმირებაში;
 • თამაშის როლი  სკოლანმდელი ასაკის ბავშთა განვითარებაში;
 • ბაღი და სკოლა სოციალურ გარემოში ადაბტაციის რისკები და ფაქტორები;
 • საშუალო ასაკი და  ასაკობრივი კრიზისი
 • პუბერტატული ასაკი (თინეიჯერი და მისი კრიზისი);
 • გენეტიკა თუ აღზრდა?
 • სიცრუის ინდიკატორები
 • რატომ ცრუობენ ბავშვები;
 • მეგობრობის სტადიები ბავშვებში სელმანის მიხედვით
 • ბავშვი და სოციუმი
 • კოგნიტური განვითარება
 • აკადემიური განვითარება
 • აღზრდის სხვადასხვა სტილი და აღზრდაში დაშვებული შეცდომები;
 • „მეს- კონცეფცია

2. რთული ქცევა და მისი მართვა

 • ქცევითი დარღვევები და ქცევის აშლილობის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები;
 • დევიაციურ-ოპოზიციური  ქცევა
 • შექმნილი აუდიტორიის მითი მოზარდებში;
 • მშობლებთან კონფლიქტის მიზეზები;
 • დელიკვანტური ქცევა
 • ინტელექტის განვითარების სტადიები
 • ტრავმის გადატანის ბუნებრივი პროცესები;
 • მარტივი სტრესი
 • ბაზისური ილუზიების რღვევა
 • ტანტრუმი-ისტერიკა
 • რთული ქვცევის მართვა ABC ქცევის  მოდელი
 • ფორმალური დაკვირვება

3. ბავშვთა მიმართ ძალადობის სახეები და კონფლიქტის მართვის სტრატეგიები

 • აღზრდაში დაშვებული შეცდომები
 • კონფლიქტის სახეები;
 • გარდაუვალი კონფლიქტი-ვინ გაიმარჯვებს?
 • მშობლის ძალაუფლება აუცილებელი და გამართლებული?
 • კონფლიქტის გადაჭრის „უადანაკარგო“მეთოდი
 • ესკალაციის საფეხურების შეფასება კონფლიქტის მართვა ბავშვებში, მედიატორის როლი და სტრატეგიები;
 • როგორ ვმართოთ კომუნიკაცია
 • სუგესტური კითხვები

4. ეფექტური კომუნიკაციის ტექნიკა და სიტუაციების მართვა

 • კომუნიკაციის ვერბალური და არავერბალური მხარე;
 • ეფექტური მოსმენის ტექნიკა;
 • ყურადღების რეაქციები, პერიფრაზირება და გრძნობის ასახვა;
 • სახის მიმიკები და სხეულის ენა, ხმის ტემბრი მიმიკა, ჟესტიკულაცია;
 • სიცრუის ინდიკატორები ბავშვებში და მოზარდებში;

ტრენინგზე მოსახვედრად აუცილებელია წინასწარ დარეგისტრირდეთ ქვემოთ მითითებულ სარეგისტრაციო ბმულზე ელექტრონულად (ელ. ფოსტაზე გამოაგზავნოთ თქვენი მონაცემები: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და თემაში მიუთითოთ სურველი კურსის დასახელება)   

თქვენი განაცხადის გასააქტიურებლად, მიმდინარე აქციის ფარგლებში საჭიროა, მოახდინოთ ტრენინგის რეგისტრაციის საფასურის (90 ლარის) ანგარიშსწორება, ან დარიცხოთ აღნიშნული თანხის ნაწილი შემდეგ ანგარიშზე:

 • ს.ს.„საქართველოსბანკი“, GE37BG0000000101390073,
 • მიმღები: ი/მ რევაზი ფოცხვერაშვილი

(ტრენინგ ცენტრი ფსიქოლოგიური განათლების სახლი)

რაოდენობა შეზღუდულია! ასაკი შეუზღუდავი!

 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები