GE
გრანდიოზული ფასდაკლება ბუღალტერიის ექსპრეს ტრეინინგ-კურსზე
ღირებულება: 45 ლარი
ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი „I T C“ გთავაზობთ ბუღალტერიის ექსპრეს ტრეინინგ-კურსს, რომელიც მოიცავს: „თეორია+პრაქტიკული ამოცანები“!
 
„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“გთავაზობთ განახლებული პროგრამით სწავლის საფასურის დაფინანსებას!
 
თუ რეგისტრაციას გაივლით 7 ივლისამდე მიმდინარე დაფინანსების პროგრამით 280 ლარის ნაცვლად გადაიხდით 45 ლარს!


იჩქარეთ! გეძლევათ უნიკალური შანსი დაეუფლოთ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას!

სასწავლო პროგრამა ძირითადად ორიენტირებული აპრაქტიკულ სამუშაოებზე.  გაკვეთილზე ახსნილ თეორიული მასალას მსმენელ დაამუშავებს პრაქტიკული ამოცანების და დოკუმენტების საფუძველზე , რაც მსმენელსე ხმარება და აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ პრაქტიკულად გაანალიზოს თითოეული საკითხი.
კურსიმოიცავს: თეორია + პრაქტიკული ამოცანები.
 
ბასს სტანდარტებით კურსის ფარგლებში თქვენ საფუძვლიანად შეისწავლით:
 • ბუღალტრულიაღრიცხვისსაგანიდამეთოდი;
 • ანგარიშთაგეგმა;
 • ორმაგიჩაწერაბუღალტრულაღრიცხვაში(ბუღალტრულიგატარებები);
 • ბუღალტრულიანგარიშების არსიდააგებულება;
 • სასაქონლო-მატერიალურიფასეულობისაღრიცხვა;
 • მოთხოვნებისაღრიცხვა;
 • ვალდებულებებისაღრიცხვა;
 • ძირითადისაშუალებებისაღრიცხვა;
 • შემოსავლებისდახარჯებისაღრიცხვა;
 • ხელფასებისაღრიცხვა;
 • დამატებითიღირებულებისგადასახადი(დღგ);
 • ძირითადისაშუალებებისცვეთა;
 • მოგება-ზარალისგამოთვლა;
 • საგადასახადოვალდებულებებისაღრიცხვა;
 • დეკლარაციების შევსება;
 • შემაჯამებელი ამოცანები;
კურსი მოიცავს 12 ლექციას.
მეცადინეობა ჩატარდება: კვირაში 3-ჯერ
I ჯგუფი: ორშაბათი/ოთხშაბათი/პარასკევი 19:00სთ-ზე
მეცადინეობის ხანგრძლივობა: 1სთ. - 1სთ 15წთ.
 
თითოეულ მსმენელს სასწავლო მასალა  გადაეცემა ელექტრონული ფორმით!
ლექციებს  ჩაატარებენ მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი სპეციალისტები!
 
სურვილის მიხედვით  ვინც თანახმა იქნება  კურსის ბოლოს გავა გამოცდაზე  და აიღებს სერტიფიკატს. გაიცემა ორ-ენოვანი ლიცენზირებული სერტიფიკატი გამოცდის საფუძველზე. (გამოცდაზე გასვლა და სერტიფიკატის აღება ფასიანია, ღირებულება 15 ლარი).

რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად (ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნით თქვენს მონაცემებს: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი) ან შეგიძლიათ მობრძანდეთ ტრეინინგ ცენტრში და ადგილზე შეავსოთ განაცხადი. (ტრეინიგ ცენტრში რეგისტრაცია შესაძლებელია კვირის გარდა-ყოველდღე 13:00-დან 19:00-საათამდე).

სარეგისტრაციო განაცხადის შევსების შემდგომ7 ივლისამდე უნდა მოახდინოთ სწავლის საფასურის (45 ლარის) ანგარიშსწორება, რათა თქვენი განაცხადი გააქტიურდეს აღნიშნულ კურსზე.
 
თანხის ანაგრიშსწორება უნდა მოახდინოთ საბანკო ანგარიშზე:
 • ს.ს. „თიბისიბანკი“ , ა/ა GE50TB7841336080100003, მიმღები: შპს „ინოვაციურიტრეინინგცენტრი“ ;
 • ს.ს. „საქართველოს ბანკი“, ა/ა GE03BG0000000725061400, მიმღები: შპს „ინოვაციურიტრეინინგცენტრი“.
იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!
ასაკი შეუზღუდავია!
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები