GE
გრანდიოზული ფასდაკლება ბუღალტერიის ექსპრეს ტრეინინგ-კურსზე!
ღირებულება: 190 ლარი

ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი „I T C“ გთავაზობთ გრანდიოზულ ფასდაკლებას ბუღალტერიის ექსპრეს ტრეინინგ-კურსზე, რომელიც მოიცავს: „თეორია + პრაქტიკული ამოცანები, ORIS-ის პროგრამის შესწავლას + RS.ge-ზე დეკლარაციების შევსება.“

მიმდინარე ფასდაკლებით 420 ლარის ნაცვლად გადაიხდით 190 ლარს!

რეგისტრაცია მიმდინარეობს 16 აგვისტომდე!

სამშაბათი/პარასკევი 14:00 საათზე

II ჯგუფი: სამშაბათი/შაბათი 19:00 საათზე

იჩქარეთ! გეძლევათ უნიკალური შანსი დაეუფლოთ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას!

სასწავლო პროცესის ფარგლებში მსმენელი საფუძვლიანად შეისწავლის ყველა იმ საკითხს, რომელსაც ბუღალტერი უნდა ფლობდეს საწარმოს ბუღალტერიის სრულყოფილად წარმოებისთვის.

საწავლო პროგრამა ძირითადად ორიენტირებულია პრაქტიკულ სამუშაოებზე. გაკვეთილზე ახსნილ თეორიული მასალას მსმენელი დაამუშავებს პრაქტიკული ამოცანების და დოკუმენტების საფუძველზე, რაც მსმენელს ეხმარება და აძლევს შესაძლებლობას, რომ პრაქტიკულად აღიქვას თითოეული საკითხი.

კურსი მოიცავს: როგორც თეორიულ კურსს პრაქტიკული ამოცანებით, ასევე პრაქტიკულ კურსს ORIS-ის პროგრამაში!

ბასს სტანდარტებით - კურსის ფარგლებში თქვენ საფუძვლიანად შეისწავლით:

 • ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი და მეთოდი;
 • ბალანსირების პრინციპი ბუღალტრულ აღრიცხვაში, ლიკვიდურობა;
 • ბუღალტრული ანგარიშების არსი და აგებულება;
 • ანგარიშთა გეგმა;
 • ორმაგი ჩაწერა ბურალტრულ აღრიცხვაში (ბუღალტრული გატარებები);
 • ანგარიშთა ბარათები, საცდელი ბალანსი და მისი დანიშნულება;
 • სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვა;
 • მოთხოვნების აღრიცხვა;
 • ვალდებულებების აღრიცხვა;
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა;
 • შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხავა;
 • ხელფასების აღრიცხვა;
 • დამატებითი ღირებულების გადასახადი(დღგ);
 • ძირითადი საშუალებების ცვეთა;
 • მოგება-ზარალის გამოთვლა;
 • საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა;
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა;
 • დეკლარაციების შევსება;
 • შემაჯამებელი ამოცანები.

ORIS-ის პროგრამის შესწავლა:

 • ახალი ორგანიზაციის შექმნა
 • ანგარიშთა გეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთები
 • ბანკების, ორგანიზაციების,თანამშრომლების დამატება
 • ბუღალტრული გატარებები
 • სასაქონლო მატერიალური მარაგების  აღრიცხვა
 • ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა
 • ხელფასის დარიცხვის გატარებები, ხელფასის  უწყისის მომზადება
 • ბრუნვითი უწყისი, ბალანსი, მოგება ზარალის  უწყისი
 • ყოველთვიური ბალანსის მომზადება დაყოველთვიური დეკლარაციების შევსება
 • წლის დახურვა და წლიური დეკლარაციების შევსება

სწავლება მიმდინარეობს პრაქტიკული ამოცანების საფუძველზე და ყველა გატარებას პროგრამაში მსმენელი ახორციელებს.

კურსი მოიცავს 22 ლექციას;
მეცადინეობა ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ
მეცადინეობის ხანგრძლივობა: 1 სთ.- 1 სთ.15 წთ.
კურსის  საფასური: 190 ლარი.

თითოეულ მსმენელს სასწავლო მასალა გადაეცემა ელექტრონული ფორმით!

ლექციებს ჩაატარებენ მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი სპეციალისტები!

სურვილის მიხედვით ვინც თანახმა იქნება კურსის ბოლოს გავა გამოცდაზე და აიღებს სერტიფიკატს. გაიცემა ორენოვანი ლიცენზირებული  სერტიფიკატი გამოცდის საფუძველზე.(გამოცდაზე გასვლა და სერთიფიკატის აღება ფასიანია, ღირებულება 15 ლარი).

რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად (ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნით თქვენს მონაცემებს: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი) ან შეგიძლიათ მობრძანდეთ ტრეინინგ ცენტრში და ადგილზე შეავსოთ განაცხადი! (ტრეინიგცენტრში რეგისტრაცია შესაძლებელია კვირის გარდა-ყოველდღე 13.00-დან 19.00-საათამდე)

იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!

ასაკი შეუზღუდავია!

 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები