GE

პეკინის გამზ.19,                          ტელ: +995 (32) 230 71 30     ელ–ფოსტა: innovativetrainingcenter@gmail.com
II სადარბაზო, II სართული                  +995 (555) 00 52 01                           
თბილისი, საქართველო                       +995 (599) 38 48 57
                                                           

მეტი
გრანდიოზული ფასდაკლება ბუღალტერიის ექსპრეს ტრეინინგ-კურსზე
ღირებულება: 45 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია
ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი „I T C“ გთავაზობთ ბუღალტერიის ექსპრეს ტრეინინგ-კურსს, რომელიც მოიცავს: „თეორია+პრაქტიკული ამოცანები“!
 
„ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი I T C“- გთავაზობთ განახლებული პროგრამით სწავლის საფასურის დაფინანსებას!
 
თუ რეგისტრაციას გაივლით 28 თებერვლამდე მიმდინარე დაფინანსების პროგრამით 280 ლარის ნაცვლად გადაიხდით 45 ლარს!
 
იჩქარეთ! გეძლევათ უნიკალური შანსი დაეუფლოთ ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას!
 
სასწავლო პროგრამა ძირითადად ორიენტირებულია პრაქტიკულ სამუშაოებზე. გაკვეთილზე ახსნილ თეორიული მასალას მსმენელი დაამუშავებს პრაქტიკული ამოცანების და დოკუმენტების საფუძველზე, რაც მსმენელს ეხმარება და აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ პრაქტიკულად გაანალიზოს თითოეული საკითხი.
 
კურსი მოიცავს: "თეორია + პრაქტიკული ამოცანები"
ბასს სტანდარტებით - კურსის ფარგლებში თქვენ საფუძვლიანად შეისწავლით:
 • ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი და მეთოდი;
 • ანგარიშთა გეგმა;
 • ორმაგი ჩაწერა ბუღალტრულ აღრიცხვაში (ბუღალტრული გატარებები);
 • ბუღალტრული ანგარიშების არსი და აგებულება;
 • სასაქონლო - მატერიალური ფასეულობის აღრიცხვა;
 • მოთხოვნების აღრიცხვა;
 • ვალდებულებების აღრიცხვა;
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა;
 • შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვა;
 • ხელფასების აღრიცხვა;
 • დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ);
 • ძირითადი საშუალებების ცვეთა;
 • მოგება-ზარალის გამოთვლა;
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა;
 • დეკლარაციების შევსება;
 • შემაჯამებელი ამოცანები;
კურსი მოიცავს 12 ლექციას.
მეცადინეობა ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ
I ჯგუფი: სამშაბათი/ხუთშაბათი 17:00სთ
მეცადინეობისხანგრძლივობა: 1სთ.- 1სთ. 15წთ.
 
თითოეულ მსმენელს სასწავლო მასალა გადაეცემა ელექტრონული ფორმით!
ლექციებს ჩაატარებენ მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი სპეციალისტები!

სურვილის მიხედვით, ვინც თანახმა იქნება კურსის ბოლოს გავა გამოცდაზე და აიღებს სერტიფიკატს. გაიცემა ორენოვანი ლიცენზირებული სერტიფიკატი გამოცდის საფუძველზე. (გამოცდაზე გასვლა და სერტიფიკატის აღება ფასიანია, ღირებულება 15 ლარი).

რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად (ელექტრონულ ფოსტაზე გამოაგზავნით თქვენს მონაცემებს: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი) ან შეგიძლიათ მობრძანდეთ ტრეინინგ ცენტრში და ადგილზე შეავსოთ განაცხადი! (ტრეინიგ ცენტრში რეგისტრაცია შესაძლებელია კვირის გარდა ყოველდღე 13:00-დან 19:00-საათამდე).

სარეგისტრაციო განაცხადის შევსების შემდგომ, 28 თებერვლამდე, უნდა მოახდინოთ სარეგისტრაციო თანხის (45 ლარი) ანგარიშსწორება, რათა თქვენი განაცხადი გააქტიურდეს აღნიშნულ კურსზე.
 
თანხის ანაგრისწორება უნდა მოახდინოთ საბანკო ანგარიშზე:
 • ს.ს. „თიბისიბანკი“, ა/ა GE50TB7841336080100003, მიმღები: შპს „ინოვაციურიტრეინინგცენტრი“ ;
 • ს.ს. „საქართველოს ბანკი“, ა/ა GE03BG0000000725061400, მიმღები: შპს „ინოვაციურიტრეინინგცენტრი“ 
იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!
ასაკი შეუზღუდავია!
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი მარტი 2018
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა საღამოს
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები