GE

პეკინის გამზ.19,                          ტელ: +995 (32) 230 71 30     ელ–ფოსტა: innovativetrainingcenter@gmail.com
II სადარბაზო, II სართული                  +995 (555) 00 52 01    ფეისბუქი: https://bit.ly/2MDDu1C
თბილისი, საქართველო                       +995 (599) 38 48 57
                                                           

მეტი
თურქული ენის სამთვიანი კურსი + სერთიფიკატი

„ინოვაციურ ტრეინინგ ცენტრ I T C“ - ში  დაიწყო სასექტმბრო აქცია თურქული ენის სამთვიან კურსზე!

მიმდინარე პროგრამით სრულ სამთვიან კურსში 420 ლარის ნაცვლად გადაიხდით 210ლარს.

რეგისტრაცია მიმდინარეობს 26 ივლისამდე!

სასწავლო კურსი დაიწყება სექტემბრიდან და შესაძლებელია სასურველი ჯგუფის არჩევა:

  • I ჯგუფი: მეცადინეობა დაიწყება 20 სექტემბრიდან
  • II ჯგუფი: მეცადინეობა დაიწყება 27 სექტემბრიდან
  • III -ჯგუფი: მეცადინეობა დაიწყება 4 ოქტომბრიდან

ფასდაკლებით ისარგებლებენ მხოლოდ ისმსემენელები რომლებიც გაივლიან რეგისტრაციას  26 ივლისამდე!

კურსი დაყოფილია დონეებად: A1;A2; B1; B2 თითოეული დონის დასრულების შემდგომ  გაიცემა შესაბამისი დონის დამადასტურებელი ლიცენზირებული სერთიფიკატი!

მეცადინეობები ჩტარდება კვირაში 2-ჯერ; მეცადინეობის ხანგრძლივობა 1საათი; ჯგუფი შედგება 3-5 მსმენელისგან.

3 თვიანი კურსის საფასური მიმდინარე აქციით 210ლარი.

კურსს წარუძღვებიან მოწვეული მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, სალექციო დროის შეთანხმება მოხდება მსმენელებთან  კურსის დაწყებამდე!

კურსი ითვალისწინებს სასწავლო ცენტრში ადგილზე სწავლებას, აგრეთვე დისტანციურ - ონლაინ რეჟიმში სწავლებასაც! შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი სასწავლო ფორმატი!

ჯგუფებში მსმენელების გადანაწილება მოხდება პედაგოგებთან გასაუბრების საფუძველზე და დაკომპლექტდება როგორც დღის სალექციო ისე საღამოს ჯგუფები.

კურსი ეყრდნობა სწავლების ინოვაციურ მეთოდებს და ორიენტირებულია ეფექტურ შედეგზე, სწავლება მოიცავს ოთხივე ენობრივი ასპექტის (კითხვა, მოსმენა, წერა, ლაპარაკი) განვითარებასა და ჩამოყალიბებას. მეცადინეობების დროს აქტიურად გამოიყენება დიალოგები და დისკუსიები, რაც სტუდენტს ეხმარება სალაპარაკო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში.

I T C - ტრეინინგ ცენტრი  უკვე წლებია აპრობირებულია და გამოირჩევა ინოვაციური და პროფესიონალური ტრეინინგ-კურსებით!

„ტრეინინგ ცენტრის სასწავლო პროგრამებს ხელმძღვანელობენ  პროფესიონალი პროფესორ-მასწავლბელები; ორიენტირებულია ინოვაციურ სასწავლო პროგრამებზე; მიღებული ცოდნით  დასაქმებული არიან მსმენელები  სხვადასხვა სფეროში და როგორც საჯარო ისე კერძო სტრუქტურაში; გამოირჩევა  საუკეთესო სასწავლო გარემოთი და მორგებულია მსმენელის მოთხოვნებს.

ენდეთ I T C ცენტრის უკვე 8 წლიან გამოცდილებას!

სარეგისტრაციო განაცხადის შევსების შემდგომ, უნდა მოახდინოთ  კურსის საფასურის ნაწილი თანხის (30 ან 35ლარი) ანგარიშსწორება 26 ივლისამდე, რათა, თქვენი განაცხადი გააქტიურდეს აღნიშნულ კურსზე.

თანხის ანაგრიშსწორება უნდა მოახდინოთ საბანკო ანგარიშზე:

  • ს.ს. „თიბისიბანკი“ , ა/ა GE50TB7841336080100003,  მიმღები: შპს „ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი“
  • ს.ს. „საქართველოს ბანკი“ , ა/ა GE03BG0000000725061400, 

მიმღები: შპს „ინოვაციური ტრეინინგ ცენტრი“

სრულად სწავლის გადასახდს დაფარავთ სექტემბერში სწავლის დაწყების შემდგომ!

იჩქარეთ! რაოდენობა შეზღუდულია!!!
ასაკი  შეუზღუდავია!

პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
  • სავარაუდო თარიღი აგვისტო 2021
  • ჩატარების ადგილი თბილისი
  • სწავლების ენა ქართული
  • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები
მიმდინარე პროგრამები