GE
სამედიცინო მასაჟის შესწავლა პროფესიონალურ დონეზე

სამედიცინო მასაჟის და კინეზოთერაპიის პროფესიონალური შეწავლის კურსი!

რეგისტრაცია 28 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრის ჩათვლით!

ღია კარის დღე გაიმართება 5 ოქტომბერს 11საათზე!

მასაჟისტ-რეაბილიტოლოგთა დახელოვნების ცენტრი გთავაზობთ სამედიცინო მასაჟის შესწავლას პროფესიონალურ დონეზე თვეში 125 ლარად!

პროგრამის პრეზენტაცია-გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა შედგება 5 ოქტომბერს, დღის 11-საათზე...სწავლება გრძელდება 5 ოქტომბრიდან 10 მარტის ჩათვლით.

მიიღებიან ყველა ასაკის და სქესის, აგრეთვე რუსულენოვანი და 9-კლასდამთავრებული მსმენელები.

სწავლის სრული ღირებულება 750 ლარი. გადახდა მოხდება ეტაპობრივად - ყოველთვიურად გადაიხდით 125 ლარს!

სწავლების დასრულების შემდეგ გაიცემა სწავლების დამადასტურებელი 3-ენოვანი სერტიფიკატი.

სერტიფიკატის ღირებულება 30 ლარი!

ამ სასწავლო პროგრამაში შეისწავლება მოზრდილთა სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი მასაჟი და სამკურნალო ფიზკულტურა-კინეზოთერაპია. სწავლება გათვლილია 60-მეცადინეობაზე. აქედან 7 არის თეორია, 4 შერეული თეორია-პრაქტიკა, ხოლო 49 არის პრაქტიკული მეცადინეობა.

კვირაში ჩატარდება 3-მეცადინეობა, ერთი მეცადინეობის ხანგრძლივობა 2-საათი. სწავლის დღეები იქნება როგორც ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი, აგრეთვე სამშაბათი,ხუთშაბათი, შაბათი. საათები იქნება არჩევითი.

კერძოდ: 10. 12. 14. 16. და 18- საათიანი ჯგუფები.თქვენ გექნებათ საშუალება აირჩიოთ თქვენთვის მისაღები დღეების და საათების გრაფიკი.ამასთანავე თუ ვერ შეძლებთ იმ ჯგუფში დასწრებას,სადაც თქვენ ირიცხებით,გექნებათ შესაძლებლობა დაესწროთ სხვა საათობრივ ჯგუფს, ან მომდევნო დღეს პარალელური ჯგუფის მეცადინეობას.

საბუთების მიღება იწარმოებს 14 სექტემბრიდან. მიიღებიან ყველა ასაკის და სქესის მსმენელები. 5 ოქტომბერს,დღის 11საათზე გაიმართება ღია კარის დღე. (დასწრება თავისუფალია). 7 ოქტომბერს ჩატარდება პირველი თეორიული მეცადინეობა. სწავლება დასრულდება 10/III/2021-წელს.

იხილეთ სწავლების დეტალური გეგმა-გრაფიკი: 

5ოქტომბერი დილის 11 საათი ღია კარის დღე!

1) 7/X თეორია. მასაჟის განმარტება. კანონმდებლობა.მასაჟის ნომერ პირველი წესი.მასაჟის კაბინეტ- ის მოწყობილობა.მასაჟის ზეგავლენა ორგანიზმზე.ნომერ პირველი კანონი.უკუჩვენებები.პაციენტის გასინჯვის ზოგადი მეთოდიკა.

2) 9/X თეორია-პრაქტიკა. კლასიფიკატორები,კრიტერიუმები. ხელსმის ილეთების ახსნა: ა.სწორხაზოვანი. ბ.შემოხვევითი.გ.ხელსმა ხელის გულებით სპირალურად.

3) 12/X პრაქტიკა- ა.უთოობა (კლასიკურად ზურგზე, ქვემოდან ზემოთ კიდურებზე,შემხვედრი უთო-ობა) ბ.ნალისებური ზურგზე კლასიკურად,მონაცვლეობით.ნალისებური ქვედა კიდურებზე. გ.შენაც- ვლებითი ხელსმა.

4) 14/X პრაქტიკა- ა.შემხვედრი ხელსმა კლასიკურად და წინამხრების დახმარებით. ბ.ურთიერთსაპი-რისპირო ხელსმა. გ.ხელსმა მთლიანი მტევნით სპირალურად ქვედა კიდურებზე. დ.ფოცხისებური ხელსმა.

5) 16/X პრაქტიკა- ა.სრესა პირველი თითის ბალიშებით და სიბრტყეებით სპირალურად. ბ.სრესა ოთხი თითით ცერის გარდა სპირალურად მარჯვნიდან მარცხნივ,ქვემოდან ზემოთ. გ.სწორხაზოვანი სრესა თითებით.

6) 19/X პრაქტიკა- ა.სრესა მუშტებით სპირალურად კიდურებზე პარალელურად და მონაცვლეობით. ბ.ხერხვა, გადაკვეთები. გ.სავარცხლისებური სრესა პარალელურად, მონაცვლეობით და შტრიხისე- ბურად.

7) 21/X პრაქტიკა- ა.სრესა წინამხრებით სპირალურად. ბ.სრესა წინამხრის მედიალური-პროქსიმალური ზედაპირით. გ.რანდვა კლასიკური და უცნაური. დ.გამოწურვები ნების ფუძით,ნების კიდით,საფრჩ- ხილე ფალანგების გამოდრეკილი ნაწილებით.

8) 23/X თეორია-პრაქტიკა. ხელმის და სრესის პრაქტიკული ჩაბარება. ტესტირებული გამოცდა.

9) 26/X პრაქტიკა- ა.ორდინალური თელვა. ბ.კლასიკური ორმაგი წრიული. გ.კლასიკური ორმაგი გრ- იფი.

10) 28/X პრაქტიკა- ა.გასწვრივი თელვა. ბ.შემხვედრი თელვა კლასიკურად, შემოხვევითად და ურთი- ერთსაპირისპიროდ. გ.გორება-ტალღისებური ილეთი.

11) 30/X პრაქტიკა- ა.შეკუმშვა ზურგზე კლასიკურად. გრძელი შეკუმშვა წვივებზე. ბარძაყზე შეკუმშვა ნების ფუძით და მტევნით. ბ.გაჭიმვა კლასიკურად,ჯვარედინად და გაჭიმვა ურთიერთსაპირისპი- როდ. გ.ზეწოლა ზურგზე,მხრის და მენჯის სარტყლებზე. წვივზე.

12) 2/XI პრაქტიკა- ვიბრაცია მთლიანად უწყვეტიც და წყვეტილიც.

13) 4/XI დამაგვირგვინებელი ილეთები.

14) 6/XI თეორია-პრაქტიკა. თელვის და ვიბრაციის პრაქტიკული შემაჯამებელი და ზეპირი თეორი- ული ჩათვლა.

15) 9/XI თეორია- ყველა განვლილი მასალის შუალედური ტესტირებული გამოცდა.

16) 11/XI ათეორია- ართროლოგია, მიოლოგია, ოსტეოლოგია, მოძრაობის ფიზიოლოგია, ხერხემლის ძვლოვანი ანატომია.

17) 13/XI პრაქტიკა- ილეთების ჩვენება თითების სიგრძის მაქსიმალური გამოყენებით. ხერხემლის მასა ჟის ახსნა.

18) 16/XI პრაქტიკა- ზურგის მასაჟის თანმიმდევრობის სრულად ახსნა.

19) 18/XI პრაქტიკა- სრულად კარნახი

20) 20/XI პრაქტიკა- ნაწილობრივი ჩაბარება

22, 23, 24-დასვენება!

21) 25/XI პრაქტიკა- პრაქტიკა- სრული ჩაბარება

22) 27/XI პრაქტიკა- თეორია- ზურგის კუნთოვანი ანატომია, ტანდეგობის დარღვევის სხვადასხვა ფორმები: სქოლიოზი,კიფოზი,ლორდოზი.

23) 30/XI პრაქტიკა- ვარჯიშების ახსნა

24) 2/XII ვარჯიშები.

25) 4/XII ვარჯიშების ჩაბარება და ტესტირებული გამოცდა.

26) 7/XII თეორია- ანატომია კისრის ანატომია.კუნთები.-ხერხემლის შეერთებანი.დისკოპათიები, ოსტეოხონდროზი-კისრის, გულ- მკერდის და წელის მალების.რადიკულიტი.მაანკილოზებელი სპონდილოართროზი-ბეხტერევის დაავადება. სპონდილოზი.

27) 9/XII მასაჟის პრაქტიკული მეცადინეობა.

28) 11/XII მასაჟის პრაქტიკული მეცადინეობა.

29) 14/XII მასაჟის პრაქტიკული მეცადინეობა.

30) 16/XII მასაჟის პრაქტიკული მეცადინეობა.

31) 18/XII მასაჟის პრაქტიკული მეცადინეობა.

32) 21/XII მასაჟის პრაქტიკული ჩაბარება

33) 23/XII პრაქტიკა- კისრის მასაჟის ახსნა.

34) 25 XII პრაქტიკა

27 დეკემბრიდან 10 იანვრის ჩათვლით საშობაო არდადეგები.

35) 11/I პრაქტიკა

36) 13/I პრაქტიკა. ჩაბარება.

37) 15/I კისრის,გულმკერდის და წელის ნაწილის ოსტეოხონდროზის ვარჯიშების ახსნა.

38) 18/I ვარჯიშები.

39) 20/I ვარჯიშები.

40) 22/I ვარჯიშები.

41) 25/I ვარჯიშების პრაქტიკული ჩაბარება.ტესტირებული გამოცდა.

42) 27/I თეორია ტრავმული დაზიანების სახეები.ინსულტი. სტაციონარული სინდრომი.სპორტული მასაჟის სახეობების მიმოხილვა. ზედა კიდურების ანატომია და პათოლოგიები.

43) 29/I ზედა კიდურების მასაჟის პრაქტიკული ახსნა.

44) 1/II პრაქტიკა.

45) 3/II პრაქტიკა.

46) 5/II პრაქტიკული პასიური მოძრაობებით.

47) 8/II პრაქტიკული წინააღმდეგობრივი მოძრაობებით.

48) 10/II პრაქტიკა. წინააღმდეგობრივის და პასიურების გამოყებებით.

49) 12/II ტესტირებული გამოცდა.

50) 15/II თეორია ქვედა კიდურების ანატომია. ქვედა კიდურის ტრავმული დაზიანების სახეები. მასაჟს პრაქტიკული ახსნა.

51) 17/II პრაქტიკა.

52) 19/II პრაქტიკა.

530 22/II პრაქტიკა.

54) 24/II პრაქტიკა.ნაწილობრივი ჩაბაება.

55) 26/II პრაქტიკა. სრული ჩაბარება.

56) 1/III ზურგის კლასიკური მასაჟის გამეორება.

57) 3/III ზურგის გამაჯანსაღებელი მასაჟის გამეორება.

58) 5/III ხერხემლის პათოლოგიების ვარჯიშების გამეორება.

59) 8/III სასერტიფიკატო გამოცდა

60) 10/III სერტიფიკატების გადაცემა.

იხილეთ თანხის გადახდის გრაფიკი:

  • I - 125 ლარი: 10 ოქტომბრის ჩათვლით.
  • II - 125 ლარი: 10 ნოემბრის ჩათვლით.
  • III - 125 ლარი: 10 დეკემბრის ჩათვლით.
  • IV - 125 ლარი: 15 იანვრის ჩათვლით.
  • V - 125 ლარი: 10 თებერვლის ჩათვლით.
  • VI - 125 ლარი: 10 მარტის ჩათვლით.

სერტიფიკატის ღირებულება 30 ლარი სერტიფიკატის აღების დღეს!

გისურვებთ ჯანმრთელობას!

  • სავარაუდო თარიღი გასულია
  • ჩატარების ადგილი თბილისი
  • სწავლების ენა ქართული
  • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები