GE

ივანე თარხნიშვილის 21                      ტელ.: (+995) 595 92 79 24           ელ.ფოსტა: reabilitacia@inbox.ru
თბილისი, საქართველო                                  (+995) 514 65 56 55           ვებ-გვერდი: http://masaji.ge/
                                                                                                                          ფეისბუქი: https://goo.gl/RqSk6c

მეტი
სამედიცინო მასაჟის შესწავლა პროფესიონალურ დონეზე

მასაჟისტ-რეაბილიტოლოგთა დახელოვნების ცენტრი გთავაზობთ სამედიცინო მასაჟის შესწავლას პროფესიონალურ დონეზე თვეში 125 ლარად! 

პროგრამის პრეზენტაცია-გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა შედგება 21 სექტემბერს, დღის 11:00 საათზე

სწავლება გრძელდება 21 სექტემბრიდან 24 თებერვლის ჩათვლით.

მიიღებიან ყველა ასაკის და სქესის, აგრეთვე რუსულენოვანი და 9-კლას დამთავრებული მსმენელები.

სწავლის სრული ღირებულება 750 ლარი. გადახდა მოხდება ეტაპობრივად-ყოველთვიურად გადაიხდით 125 ლარს!

სწავლების დასრულების შემდეგ გაიცემა სწავლების დამადასტურებელი 3-ენოვანი სერტიფიკატი.

სერტიფიკატის ღირებულება 30 ლარი!

ამ სასწავლო პროგრამაში შეისწავლება მოზრდილთა სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი მასაჟი და სამკურნალო ფიზკულტურა-კინეზოთერაპია. სწავლება გათვლილია 60 მეცადინეობაზე. აქედან 7 არის თეორია, 4 შერეული თეორია-პრაქტიკა, ხოლო 49 არის პრაქტიკული მეცადინეობა.

კვირაში ჩატარდება 3-მეცადინეობა, ერთი მეცადინეობის ხანგრძლივობა 2 საათი. სწავლის დღეები იქნება როგორც ორშაბათი,ოთხშაბათი,პარასკევი, აგრეთვე სამშაბათი,ხუთშაბათი,შაბათი. საათები იქნება არჩევითი.

კერძოდ: 10. 12. 14. 16. და 18-საათიანი ჯგუფები. თქვენ გექნებათ საშუალება აირჩიოთ თქვენთვის მისაღები დღეების და საათების გრაფიკი.ამასთანავე თუ ვერ შეძლებთ იმ ჯგუფში დასწრებას,სადაც თქვენ ირიცხებით, გექნებათ შესაძლებლობა დაესწროთ სხვა საათობრივ ჯგუფს, ან მომდევნო დღეს პარალელური ჯგუფის მეცადინეობას.

საბუთების მიღება იწარმოებს 14 სექტემბრიდან. მიიღებიან ყველა ასაკის და სქესის მსმენელები. 21 სექტემბერს დღის 11:00 საათზე გაიმართება ღია კარის დღე. (დასწრება თავისუფალია).

23 სექტემბერს ჩატარდება პირველი თეორიული მეცადინეობა. სწავლება დასრულდება 24/II/2021-წელს.

იხილეთ სწავლების დეტალური გეგმა-გრაფიკი:

21 სექტემბერი დილის 11 საათი ღია კარის დღე!

1) 23/09 თეორია. მასაჟის განმარტება. კანონმდებლობა.მასაჟის ნომერ პირველი წესი.მასაჟის კაბინეტ-ის მოწყობილობა.მასაჟის ზეგავლენა ორგანიზმზე.ნომერ პირველი კანონი.უკუჩვენებები.პაციენტის გასინჯვის ზოგადი მეთოდიკა.

2) 25/09 თეორია-პრაქტიკა. კლასიფიკატორები,კრიტერიუმები. ხელსმის ილეთების ახსნა: ა.სწორხაზოვანი. ბ.შემოხვევითი.გ.ხელსმა ხელის გულებით სპირალურად.

3) 28/09 პრაქტიკა- ა.უთოობა (კლასიკურად ზურგზე, ქვემოდან ზემოთ კიდურებზე,შემხვედრი უთო- ობა) ბ.ნალისებური ზურგზე კლასიკურად,მონაცვლეობით.ნალისებური ქვედა კიდურებზე. გ.შენაც- ვლებითი ხელსმა.

4) 30/09 პრაქტიკა- ა.შემხვედრი ხელსმა კლასიკურად და წინამხრების დახმარებით. ბ.ურთიერთსაპი- რისპირო ხელსმა. გ.ხელსმა მთლიანი მტევნით სპირალურად ქვედა კიდურებზე. დ.ფოცხისებური ხელსმა.

5) 2/10 პრაქტიკა- ა.სრესა პირველი თითის ბალიშებით და სიბრტყეებით სპირალურად. ბ.სრესა ოთხი თითით ცერის გარდა სპირალურად მარჯვნიდან მარცხნივ,ქვემოდან ზემოთ. გ.სწორხაზოვანი სრესა თითებით.

6) 5/10 პრაქტიკა- ა.სრესა მუშტებით სპირალურად კიდურებზე პარალელურად და მონაცვლეობით. ბ.ხერხვა, გადაკვეთები. გ.სავარცხლისებური სრესა პარალელურად, მონაცვლეობით და შტრიხისე- ბურად.

7) 7/10 პრაქტიკა- ა.სრესა წინამხრებით სპირალურად. ბ.სრესა წინამხრის მედიალური-პროქსიმალური ზედაპირით. გ.რანდვა კლასიკური და უცნაური. დ.გამოწურვები ნების ფუძით,ნების კიდით,საფრჩ- ხილე ფალანგების გამოდრეკილი ნაწილებით.

8) 9/10 თეორია-პრაქტიკა. ხელსმის და სრესის პრაქტიკული ჩაბარება. ტესტირებული გამოცდა.

9) 12/10 პრაქტიკა- ა.ორდინალური თელვა. ბ.კლასიკური ორმაგი წრიული. გ.კლასიკური ორმაგი გრიფი.

10) 14/10 პრაქტიკა- ა.გასწვრივი თელვა. ბ.შემხვედრი თელვა კლასიკურად, შემოხვევითად და ურთიერთსაპირისპიროდ. გ.გორება-ტალღისებური ილეთი.

11) 16/10 პრაქტიკა- ა.შეკუმშვა ზურგზე კლასიკურად. გრძელი შეკუმშვა წვივებზე. ბარძაყზე შეკუმშვა ნების ფუძით და მტევნით. ბ.გაჭიმვა კლასიკურად,ჯვარედინად და გაჭიმვა ურთიერთსაპირისპიროდ. გ.ზეწოლა ზურგზე,მხრის და მენჯის სარტყლებზე. წვივზე.

12) 19/10 პრაქტიკა- ვიბრაცია მთლიანად უწყვეტიც და წყვეტილიც.

13) 21/10 დამაგვირგვინებელი ილეთები.

14) 23/10 თეორია-პრაქტიკა. თელვის და ვიბრაციის პრაქტიკული შემაჯამებელი და ზეპირი თეორი- ული ჩათვლა.

15) 26/10 თეორია- ყველა განვლილი მასალის შუალედური ტესტირებული გამოცდა.

16) 28/10 თეორია- ართროლოგია, მიოლოგია, ოსტეოლოგია, მოძრაობის ფიზიოლოგია, ხერხემლის ძვლოვანი ანატომია.

17) 30/10 პრაქტიკა- ილეთების ჩვენება თითების სიგრძის მაქსიმალური გამოყენებით. ხერხემლის მასაჟის ახსნა.

18) 2/11 პრაქტიკა- ზურგის მასაჟის თანმიმდევრობის სრულად ახსნა.

19) 4/11 პრაქტიკა- სრულად კარნახი

20) 6/11 პრაქტიკა- ნაწილობრივი ჩაბარება

21) 9/11 პრაქტიკა- სრული ჩაბარება

22) 11/11 თეორია- ზურგის კუნთოვანი ანატომია, ტანდეგობის დარღვევის სხვადასხვა ფორმები:სქოლიოზი,კიფოზი,ლორდოზი.

23) 13/11 ვარჯიშების ახსნა

24) 16/11 ვარჯიშები.

25) 18/11 ვარჯიშების ჩაბარება და ტესტირებული გამოცდა.

26) 20 /11 თეორია- ანატომია კისრის ანატომია.კუნთები.-ხერხემლის შეერთებანი.დისკოპათიები, ოსტეოხონდროზი-კისრის, გულ- მკერდის და წელის მალების.რადიკულიტი.მაანკილოზებელი სპონდილოართროზი-ბეხტერევის დაავადება. სპონდილოზი. 21, 22, 23, 24-დასვენება!

27) 25/11 მასაჟის პრაქტიკული მეცადინეობა.

28) 27/11 მასაჟის პრაქტიკული მეცადინეობა.

29) 30/11 მასაჟის პრაქტიკული მეცადინეობა.

30) 2/12 მასაჟის პრაქტიკული მეცადინეობა.

31) 4/12 მასაჟის პრაქტიკული მეცადინეობა.

32) 7/12 მასაჟის პრაქტიკული ჩაბარება

33) 9/12 პრაქტიკა- კისრის მასაჟის ახსნა.

34) 11/12 პრაქტიკა

35) 14/12 პრაქტიკა

36) 16/12 პრაქტიკა. ჩაბარება.

37) 18/12 კისრის,გულმკერდის და წელის ნაწილის ოსტეოხონდროზის ვარჯიშების ახსნა.

38) 21/12 ვარჯიშები.

39) 23/12ვარჯიშები.

40) 27/12 ვარჯიშები.

27 დეკემბრიდან 10 იანვრის ჩათვლით საშობაო არდადეგები.

41) 11/01 ვარჯშების პრაქტიკული ჩაბარება.ტესტირებული გამოცდა.

42) 13/01 თეორია ტრავმული დაზიანების სახეები.ინსულტი. სტაციონარული სინდრომი.სპორტული მასაჟის სახეობების მიმოხილვა. ზედა კიდურების ანატომია და პათოლოგიები.

43) 15/01 ზედა კიდურების მასაჟის პრაქტიკული ახსნა.

44) 28/01 პრაქტიკა.

45) 20/01 პრაქტიკა.

46) 22/01 პრაქტიკული პასიური მოძრაობებით.

47) 25/01 პრაქტიკული წინააღმდეგობრივი მოძრაობებით.

48) 27/01 პრაქტიკა. წინააღმდეგობრივის და პასიურების გამოყებებით.

49) 29/01 ტესტირებული გამოცდა.

50) 1/02 თეორია ქვედა კიდურების ანატომია. ქვედა კიდურის ტრავმული დაზიანების სახეები.მასაჟს პრაქტიკული ახსნა.

51) 3/02 პრაქტიკა.

52) 5/02 პრაქტიკა.

53) 8/02 პრაქტიკა.

54) 10/02 პრაქტიკა. ნაწილობრივი ჩაბაება.

55) 12/02 პრაქტიკა. სრული ჩაბარება.

56) 15/02 ზურგის კლასიკური მასაჟის გამეორება.

57) 17/02 ზურგის გამაჯანსაღებელი მასაჟის გამეორება.

58) 19/02 ხერხემლის პათოლოგიების ვარჯიშების გამეორება.

59) 22/02 სასერტიფიკატო გამოცდა

60) 24/02 სერტიფიკატების გადაცემა.

იხილეთ თანხის გადახდის გრაფიკი:

  1. პირველი შენატანი 125 ლარი - 26 სექტემბრის ჩათვლით.
  2. მეორე შენატანი 125 ლარი - 24 ოქტომბრის ჩათვლით.
  3. მესამე შენატანი 125 ლარი - 21 ნოემბრის ჩათვლით.
  4. მეოთხე შენატანი 125 ლარი - 19 დეკემბრის ჩათვლით.
  5. მეხუთე შენატანი 125 ლარი - 22 იანვრის ჩათვლით.
  6. მეექვსე შენატანი 125 ლარი - 19 თებერვლის ჩათვლით.

სერტიფიკატის ღირებულება 30 ლარი 24/II/2021-წელს.

პირველი ეტაპის დასრულების და სერტიფიცირების შემდეგ სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ მეორე ეტაპად შეისწავლოთ ბავშვთა ორთოპედიული პათოლოგიები. სავარაუდო ხანგრძლივობა 4-5 თვე. ღირებულება თვეში 150 ლარი.

გისურვებთ ჯანმრთელობას!

პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
  • სავარაუდო თარიღი ოქტომბერი 2020
  • ჩატარების ადგილი თბილისი
  • სწავლების ენა ქართული
  • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები