GE

თორნიკე ერისთავის №8                  ტელ: (+995) 551 40 12 34         ელ.ფოსტა: nextitacademy@gmail.com
გიორგი ჭყონდიდელის №113                    (+995) 558 19 04 07         ფეისბუკი: https://goo.gl/IbJ8WG თბილისი, საქართველო                    

მეტი
CCNAv7 კურსი

კურსის დასახელება: Cisco CCNA სასწავლო კურსი

მომწოდებელი: Next-IT Academy

ნექსთ აიტი აკადემია აცხადებს მიღებას CCNA-ს განახლებულ (v7) კურსზე

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 30 სექტემბერი

 • კურსის ხანგრძლივობა: 6-7 თვე
 • სალექციო დღეები: კვირაში 3 დღე - ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი 
 • ლექციების ჩატარების დრო: საღამოს საათები (19:30-დან 21:30-მდე)

კურსი შედგება სამი მოდულისაგან: CCNAv7: Introduction to Networks, CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials, CCNAv7: Enterprise Networking, Security, and Automation

სწავლის ღირებულება: 1500 ლარი (მოდული - 500 ლარი); შესაძლებელია თანხის ეტაპობრივი გადახდა

წარმატებულ მსმენელებს ცისკოსგან გადაეცემათ ფასდაკლების ვაუჩერი Cisco Certified Network Associate (CCNA 200-301) ინდუსტრიული სერტიფიკატის ასაღებად, რომლითაც დაიფარება გამოცდის ღირებულების დაახლოებით 60%, ხოლო დარჩენილ ნაწილს (40%) დაფარავს ნექსთ აიტი აკადემია. 

სწავლა დაიწყება 14 სექტემბერს (19:30-ზე)

გაიცემა სამი სერტიფიკატი:

 • Cisco CCNAv7 – Introduction to Networks
 • Cisco CCNAv7 - Switching, Routing, and Wireless Essentials
 • Cisco CCNAv7 - Enterprise Networking, Security, and Automation

ზოგადი ინფორმაცია:

 • კურსის განმავლობაში მსმენელები შეასრულებენ უამრავ პრაქტიკულ დავალებებს, რაც მათ გაუადვილებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებას;
 • მსმენელები ქსელის პრაქტიკულ დავალებებს შეასრულებენ Cisco-ს მარშრუტიზატორებთან (Router), კომუტატორებთან (Switch) უკაბელო ქსელის მოწყობილობებთან;
 • მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან ყველა საჭირო ტექნიკური თუ პროგრამული უზრუნველყოფით;
 • დავალებები და პრაქტიკული სამუშაოები აგებულია მცირე და საშუალო ზომის ქსელებში გამოყენებულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებით;
 • ყოველი მოდულის დასრულებისას ჩატარდება  6-7 საათიანი პრაქტიკა: მოხდება ტოპოლოგიების აწყობა, Cisco-ს მარშრუტიზატორების/ კომუტატორების ინსტალაცია კონფიგურაცია, უსაფრთხოებების ჩართვა და ა.შ;
 • კურსი რეკომენდებულია როგორც დამწყები, ისე ამ სფეროში მომუშავე პირებისთვის;
 • კურსს გაუძღვება Cisco-ს სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი

 სასწავლო კურსის პროგრამა:

CCNAv7: Introduction to Networks

 • ქსელის მიმოხილვა
 • კომუტატორისა და საბოლოო მოწყობილობების ბაზისური კონფიგურაცია
 • პროტოკოლები; OSI და TCP/IP მოდელი
 • ფიზიკური შრე
 • სამონტაჟე ინსტრუმენტები (Crimping Tool, Punch Down Tool, Lan Cable Tester)  და მათი გამოყენება
 • ქსელის გაყვანა, კაბელზე ჯეკის დასმა, Outlet-ის მონტაჟი, კაბელის ტესტირება;
 • პატჩპანელის მონტაჟი და კაბელების დასმა
 • თვლის სისტემები (ორობითი, ათობითი, თექვსმეტობითი)
 • მონაცემთა არხის შრე; ეზერნეტ კომუტაცია
 • ქსელის შრე
 • მისამართების (MAC და IP) განსაზღვრა
 • მარშრუტიზატორის ბაზისური კონფიგურაცია
 • IPv4/IPv6დამისამართება; ICMP პროტოკოლი
 • ტრანსპორტის შრე
 • აპლიკაციათა შრე
 • ქსელური უსაფრთხოების საფუძვლები
 • მცირე ქსელის აწყობა

CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials

 • მოწყობილობათა ბაზისური კონფიგურაცია
 • კომუტაციის ცნება
 • ვირტუალური ლოკალური ქსელები (VLAN)
 • მარშრუტიზაცია VLAN-ებს შორის
 • STP-ს კონცეფცია
 • EtherChannel
 • DHCPv4
 • SLAAC და DHCPv6
 • პირველი ქსელური მონაკვეთის რეზერვირების პროტოკოლი (FHRP)
 • ლოკალური ქსელის უსაფრთხოება
 • კომუტატორის უსაფრთხოების კონფიგურაცია
 • უკაბელო ლოკალური ქსელები (WLAN)
 • უკაბელო ლოკალური ქსელების კონფიგურაცია
 • მარშრუტიზაცია
 • IP სტატიკური მარშრუტიზაცია
 • სტატიკური და სტანდარტული (Default) მარშრუტების პრობლემების მოგვარება

CCNAv7: Enterprise Networking, Security, and Automation

 • Single-Area OSPFv2
 • Single-Area OSPFv2-ის კონფიგურაცია
 • Single-Area OSPFv3
 • Multi-Area OSPF
 • OSPF-ის გამართვა და პრობლემების მოგვარება
 • EIGRP; EIGRP-ს გამართვა და პრობლემების მოგვარება
 • ქსელური უსაფრთხოების მომართვა
 • წვდომის კონტროლის სიები (ACLs)
 • წვდომის კონტროლის სიები (ACLs) IPv4/IPv6 კონფიგურაციებისთვის
 • ქსელური მისამართების თარგმნა (NAT) IPv4 ქსელებისთვის
 • გლობალური (WAN) ქსელები
 • ვირტუალური კერძო ქსელები (VPN) და IPsec პროტოკოლი
 • მომსახურების ხარისხის (QoS) კონცეფციები
 • ქსელის მართვა
 • ქსელის დაპროექტება
 • ქსელური პრობლემების მოგვარება
 • ქსელის ვირტუალიზაცია
 • ქსელის ავტომატიზაცია
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი ოქტომბერი 2020
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები