GE
იტ ინჟინერია, Windows, Linux, ქსელი, სერვერი და კიბერუსაფრთხოების სასწავლო კურსი
ღირებულება: 1200 ლარი

ნექსთ აიტი აკადემია აცხადებს მიღებას იტ ინჟინერია, Windows, Linux, ქსელი, სერვერი და კიბერუსაფრთხოების სასწავლო კურსზე

კურსის ხანგრძლივობა: 6 თვე
სალექციო დღეები: კვირაში 3 დღე - ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი
ლექციების ჩატარების დრო: 19:00-დან 21:00-მდე

სწავლის ღირებულება: 1200 ლარი (სრული კურსი), შესაძლებელია ეტაპობრივი გადახდა
 
სწავლა დაიწყება 4 აპრილს (19:00-ზე)
მისამართი: თორნიკე ერისთავის №8/გიორგი ჭყონდიდელის №113 (დიდუბისა და გოცირიძის მეტროდან 5 წუთის სავალზე)

ზოგადი ინფორმაცია:

 • კურსის გავლა შესაძლებელია როგორც ფიზიკური დასწრებით, ისე ონლაინ; უზრუნველყოფილი იქნებით ვიდეო ჩანაწერებით;
 • კურსის განმავლობაში ჩატარდება 4 დიდი პრაქტიკული მეცადინეობა. თითო პრაქტიკის ხანგრძლივობაა 6-7 საათი; პრაქტიკები ჩატარდება კვირა დღეს;
 • კურსის განმავლობაში მსმენელები შეასრულებენ უამრავ პრაქტიკულ დავალებებს, რაც მათ გაუადვილებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებას;
 • მსმენელები ქსელის პრაქტიკულ დავალებებს შეასრულებენ Cisco-ს, MikroTik-ის და TP-Link-ის მარშრუტიზატორებთან (Router) და კომუტატორებთან (Switch);
 • მსმენელები სერვერის პრაქტიკულ დავალებებს შეასრულებენ Ms Server 2019-ზე, ხოლო ოპერაციული სისტემების დავალებებს Windows 10 და Linux Ubuntu სისტემაზე;
 • კიბერუსაფრთხოების დავალებები შესრულდება Windows 10, Ubuntu/Kali/Parrot/Arch Linux ოპერაციულ სისტემებზე და კონკრეტულ პროგრამებში;

გაიცემა 11 სერტიფიკატი, აქედან შვიდი არის საერთაშორისო:

 1. Cisco IT Essentials PC Hardware & Software            
 2. LPI Linux Essentials                                                    
 3. Cisco CCNAv7 – Introduction to Networks                  
 4. Network Essentials                                                    
 5. Introduction to Cybersecurity                                
 6. Cybersecurity Essentials 
 7. Cisco CyberOps Associate
 8. Next-ITsupport
 9. Next-ITnetwork
 10. Next-ITserver
 11. Next-ITsecurity 

სასწავლო კურსი შედგება ოთხი მოდულისაგან:
 
I მოდული - იტ ინჟინერია, ოპერაციული სისტემები (Windows 10, Linux)

 • ომპიუტერის ნაწილები დეტალურად
 • კომპიუტერის დაშლა/აწყობა, გაძლიერება
 • კომპიუტერის ნაწილების დიაგნოსტიკა, ტესტირება, პრობლემების აღმოფხვრა
 • პორტატული მოწყობილობების (ლეპტოპი, ნოუთბუქი, მობილური) ნაწილების განხილვა, დაშლა/აწყობა
 • ბიოსის კონფიგურაცია
 • პერიფერიული მოწყობილობების გამართვა (პრინტერი, სკანერი, პროექტორი)
 • ვირტუალიზაცია და ღრუბლოვანი გამოთვლები
 • ვინდოუს და ლინუქს ოპერაციული სისტემების ინსტალაცია
 •  სისტემის მართვა - დისკებთან მუშაობა; სისტემის ოპტიმიზაცია
 • ბრძანებათა ველთან მუშაობა ვინდოუსსა (CMD) და ლინუქსში 
 • მუშაობა ფაილებთან და დირექტორიებთან, დაარქივება და შეკუმშვა
 • ქსელის კონფიგურაცია Windows/linux სისტემაში
 • მომხმარებლებისა და ჯგუფების ადმინისტრირება ვინდოუსსა და ლინუქსში
 • წვდომების განსაზღვრა ვინდოუსსა და ლინუქსში
 • პაკეტებისა და პროცესების მართვა; მონიტორინგი
 • ოპერაციული სისტემის პრობლემის მოძიება და აღმოფხვრა 

II მოდული - ქსელი (Network)

 • ქსელის მიმოხილვა
 • კომუტატორისა და საბოლოო მოწყობილობების ბაზისური კონფიგურაცია
 • პროტოკოლები; OSI და TCP/IP მოდელი
 • ფიზიკური შრე
 • სამონტაჟე ინსტრუმენტების (Crimping Tool, Punch Down, Lan Cable Tester)  გამოყენება
 • ქსელის გაყვანა, კაბელზე ჯეკის დასმა, Outlet-ის მონტაჟი, კაბელის ტესტირება;
 • პატჩპანელის მონტაჟი და კაბელების დასმა
 • მონაცემთა არხის შრე; ეზერნეტ კომუტაცია
 • ქსელის შრე
 • მისამართების (MAC და IP) განსაზღვრა
 • მარშრუტიზაცია (Routing)
 • მარშრუტიზატორის ბაზისური კონფიგურაცია
 • IPv4/IPv6 დამისამართება და ქვექსელებად დაყოფა
 • ICMP პროტოკოლი
 • ტრანსპორტის შრე და აპლიკაციათა შრე
 • ქსელური უსაფრთხოების საფუძვლები
 •  DHCP, NAT, Access List (ACL) კონფიგურაციები;
 •  უკაბელო ქსელის მარშრუტიზატორების კონფიგურაცია;
 •  MikroTik როუტერის განხილვა და კონფიგურაცია;
 •  Ping, Traceroute, Debug, CDP და Show ბრძანებების დეტალური ანალიზი; 
 •  Telnet, SSH, ipconfig, Ping, Tracert, FTP, DNS Records, Network Lookup

III მოდული - სერვერი

 • სერვერული ინფრასტრუქტურის მიმოხილვა; Server 2019-ის ინსტალაცია;
 • Active Directory, DHCP,  DNS  როლების ინსტალაცია და კონფიგურაცია;
 • Routing და NAT-ის კონფიგურაცია
 • მომხმარებლების მართვა აქტიური დირექტორიის საშუალებით;
 • ფაილ სერვერის გამართვა
 • Remote Access როლის ინსტალაცია და გამართვა;
 • WSUS როლის ინსტალაცია და მომართვა
 • Hyper-V ვირტუალიზაციის აწყობა

 
IV მოდული - კიბერუსაფრთხოება

 • ინფორმაციული სისტემების საფრთხეების აღწერა
 • თანამედროვე უსაფრთხოების ოპერაციების ცენტრი - SOC
 • უსაფრთხოება ვინდოუსსა და ლინუქს ოპერაციულ სისტემებში (პროცესების, სერვისების, ნაკადების, რეესტრის, Dump ფაილების, ლოგებისა და წარმადობის ანალიზი)
 • ქსელის მონიტორინგი და მონიტორინგის ინსტრუმენტები
 • ქსელის ტრაფიკის სიღრმისეული ანალიზი Wireshark პროგრამით (Ethernet, ARP, IPv4, IPv6, ICMP, TCP, UDP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3/IMAP)
 • ობიექტების ამოღება ქსელის ტრაფიკიდან
 • მავნე პროგრამებისაგან თავდაცვა; მავნე პროგრამის დინამიური და სტატიკური ანალიზი
 • სხვადასხვა მავნე პროგრამით გამოწვეული ქსელური ტრაფიკის ანალიზი
 • ქსელების სკანირებისა და აღწერის მეთოდოლოგიები
 • სისუსტეების ანალიზი; სისუსტეების მართვა
 • DoS/DDoS თავდასხმები და მათგან თავდაცვა
 • სოციალური ინჟინერიის ტექნიკები და კიბერჰიგიენა
 • ქსელური უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურა (Firewall, IDS/IPS)
 • საწარმოო ქსელების უსაფრთხოება: DLP, PAM, WAF, SIEM, SOAR სისტემების მიმოხილვა
 • წვდომის კონტროლის კონეფციები, AAA-ს გამოყენება და მუშაობა
 • კრიპტოგრაფია (მთლიანობა და ნამდვილობა, კონფიდენციალობა, კრიპტოგრაფია ღია გასაღებით, PKI სისტემა, აპლიკაციები და კრიპტოგრაფიის ზემოქმედება)
 • საბოლოო მოწყობილობის უსაფრთხოება (ანტივირუსული დაცვა, HIDS/HIPS)
 • საბოლოო მოწყობილობების ლოგებისა და  ქსელის ლოგების ანალიზი
 • მუშაობა ქსელის უსაფრთხოების მონაცემებთან; ქსელური მონაცემების კვლევა
 • ინფორმაციის ანალიზი შემოჭრების შესახებ (SGUIL, ELSA, Kibana, ElasticSearch, Wireshark)
 • ციფრული ექსპერტიზა; ინციდენტის ანალიზი და მასზე რეაგირება
 • უსაფრთხოების დოკუმენტები, რეგულაციები და სტანდარტები; ქართული და საერთაშორისო კანონმდებლობების განხილვა; ეთიკის საკითხები
 • პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება, საქართველოს კანონი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ; პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის სამსახური; GDPR რეგულაციის განხილვა
   
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დასწრებით
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები