GE

თორნიკე ერისთავის №8                  ტელ: (+995) 551 40 12 34         ელ.ფოსტა: nextitacademy@gmail.com
გიორგი ჭყონდიდელის №113                    (+995) 558 19 04 07         ფეისბუკი: https://goo.gl/IbJ8WG თბილისი, საქართველო                    

მეტი
იტ ინჟინერიის, Windows, Linux-ის, ქსელის, კიბერუსაფრთხოებისა და სერვერის სასწავლო კურსი

კურსის დასახელება: იტ-ინჟინერია/Windows/Linux/ქსელი/სერვერი/კიბერუსაფრთხოების სასწავლო კურსი

მომწოდებელი: Next-IT Academy

ნექსთ აიტი აკადემია აცხადებს მიღებას იტ_ინჟინერია/Windows/Linux/ქსელი/ სერვერი/კიბერუსაფრთხოების კომბინირებულ სასწავლო კურსზე.

 • კურსის ხანგრძლივობა: 6 თვე
 • სალექციო დღეები: კვირაში 3 დღე - სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი
 • ლექციების ჩატარების დრო: საღამოს საათები (18:00-დან 20:00-მდე)
 • სწავლის ღირებულება: 1200 ლარი (ოთხივე მოდული), შესაძლებელია ეტაპობრივი გადახდა

სწავლა დაიწყება 6 აპრილს (18:00-ზე)

ზოგადი ინფორმაცია:

 • კურსის განმავლობაში მსმენელები შეასრულებენ უამრავ პრაქტიკულ დავალებებს, რაც მათ გაუადვილებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებას;
 • მსმენელები ქსელის პრაქტიკულ დავალებებს შეასრულებენ Cisco-ს, MikroTik-ის და TP-Link-ის მარშრუტიზატორებთან (Router) და კომუტატორებთან (Switch);
 • მსმენელები სერვერის პრაქტიკულ დავალებებს შეასრულებენ Ms Server 2019-ზე, ხოლო ოპერაციული სისტემების დავალებებს Windows 10 და Linux Ubuntu სისტემაზე;
 • კიბერუსაფრთხოების დავალებები შესრულდება Windows 10, Ubuntu/Kali/Parrot/Arch Linux ოპერაციულ სისტემებზე და კონკრეტულ პროგრამებში;
 • ყოველი მოდულის დასრულებისას ჩატარდება 6-7 საათიანი პრაქტიკა;

გაიცემა 11 სერტიფიკატი, აქედან შვიდი არის საერთაშორისო:

 1. Cisco IT Essentials PC Hardware & Software
 2. LPI Linux Essentials
 3. Cisco CCNAv7 – Introduction to Networks
 4. Network Essentials
 5. Cybersecurity Essentials
 6. Introduction to Cybersecurity
 7. Cisco CyberOps Associate
 8. Next-ITsupport
 9. Next-ITnetwork
 10. Next-ITserver
 11. Next-ITsecurity

სასწავლო კურსი შედგება ოთხი მოდულისაგან:

I მოდული - იტ ინჟინერია, ოპერაციული სისტემები (Windows 10, Linux)

 • კომპიუტერის ნაწილები დეტალურად
 • კომპიუტერის დაშლა/აწყობა, გაძლიერება
 • კომპიუტერის ნაწილების დიაგნოსტიკა, ტესტირება, პრობლემების აღმოფხვრა
 • პორტატული მოწყობილობების (ლეპტოპი, ნოუთბუქი, მობილური) ნაწილების განხილვა, დაშლა/აწყობა
 • ბიოსის კონფიგურაცია
 • პერიფერიული მოწყობილობების გამართვა (პრინტერი, სკანერი, პროექტორი)
 • ვირტუალიზაცია და ღრუბლოვანი გამოთვლები
 • ვინდოუს და ლინუქს ოპერაციული სისტემების ინსტალაცია
 • სისტემის მართვა - დისკებთან მუშაობა; სისტემის ოპტიმიზაცია
 • ბრძანებათა ველთან მუშაობა ვინდოუსსა (CMD) და ლინუქსში 
 • მუშაობა ფაილებთან და დირექტორიებთან, დაარქივება და შეკუმშვა
 • ქსელის კონფიგურაცია Windows/linux სისტემაში
 • მომხმარებლებისა და ჯგუფების ადმინისტრირება ვინდოუსსა და ლინუქსში
 • წვდომების განსაზღვრა ვინდოუსსა და ლინუქსში
 • პაკეტებისა და პროცესების მართვა; მონიტორინგი
 • ოპერაციული სისტემის პრობლემის მოძიება და აღმოფხვრა

 II მოდული - ქსელი (Network)

 • ქსელის მიმოხილვა
 • კომუტატორისა და საბოლოო მოწყობილობების ბაზისური კონფიგურაცია
 • პროტოკოლები; OSI და TCP/IP მოდელი
 • ფიზიკური შრე
 • სამონტაჟე ინსტრუმენტების (Crimping Tool, Punch Down, Lan Cable Tester) გამოყენება
 • ქსელის გაყვანა, კაბელზე ჯეკის დასმა, Outlet-ის მონტაჟი, კაბელის ტესტირება;
 • პატჩპანელის მონტაჟი და კაბელების დასმა
 • მონაცემთა არხის შრე; ეზერნეტ კომუტაცია
 • ქსელის შრე
 • მისამართების (MAC და IP) განსაზღვრა
 • მარშრუტიზაცია (Routing)
 • მარშრუტიზატორის ბაზისური კონფიგურაცია
 • IPv4/IPv6 დამისამართება და ქვექსელებად დაყოფა
 • ICMP პროტოკოლი
 • ტრანსპორტის შრე და აპლიკაციათა შრე
 • ქსელური უსაფრთხოების საფუძვლები
 • DHCP, NAT, Access List (ACL) კონფიგურაციები;
 • უკაბელო ქსელის მარშრუტიზატორების კონფიგურაცია;
 • MikroTik როუტერის განხილვა და კონფიგურაცია;
 • Ping, Traceroute, Debug, CDP და Show ბრძანებების დეტალური ანალიზი; 
 • Telnet, SSH, ipconfig, Ping, Tracert, FTP, DNS Records, Network Lookup

III მოდული - სერვერი

 • სერვერული ინფრასტრუქტურის მიმოხილვა; Server 2019-ის ინსტალაცია;
 • Active Directory, DHCP, DNS როლების ინსტალაცია და კონფიგურაცია;
 • Routing და NAT-ის კონფიგურაცია
 • მომხმარებლების მართვა აქტიური დირექტორიის საშუალებით;
 • ფაილ სერვერის გამართვა
 • Remote Access როლის ინსტალაცია და გამართვა;
 • WSUS როლის ინსტალაცია და მომართვა
 • Hyper-V ვირტუალიზაციის აწყობა

IV მოდული - კიბერუსაფრთხოება

 • ინფორმაციული სისტემების საფრთხეების აღწერა
 • თანამედროვე უსაფრთხოების ოპერაციების ცენტრი - SOC
 • ქსელური უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურა (Firewall, IDS/IPS)
 • საწარმოო ქსელების უსაფრთხოება: DLP, CyberArk, WAF, SIEM სისტემების მიმოხილვა
 • გავრცელებული საფრთხეები და თავდასხმები (მავნე პროგრამები - ვირუსები, ტროიანები, ვორმები; თავდასხმები – დაზვერვა, წვდომითი თავდასხმები და სოციალური ინჟინერია; DoS თავდასხმები; ბუფერის გადავსება; ფიშინფი; სნიფინგი, MitM თავდასხმები)
 • IP სისუსტეები, TCP და UDP სისუსტეები; ARP სისუსტეები, ARP ქეშის მოწამვლა, DNS თავდასხმები, DNS ტუნელირება, DHCP თავდასხმები; საწარმოო სერვისები – HTTP და HTTPS, HTTP ექსპლოიტები, Email
 • აქტივების იდენტიფიკაცია, საფრთხეების იდენტიფიკაცია; უსაფრთხოების დოკუმენტები, რეგულაციები და სტანდარტები; ქართული და საერთაშორისო კანონმდებლობების განხილვა; ეთიკის საკითხები)
 • წვდომის კონტროლის კონეფციები, AAA-ს გამოყენება და მუშაობა
 • საფრთხეზე დაკვირვება (ინფორმაციის წყაროები, საფრთხეზე დაკვირვების სერვისები)
 • კრიპტოგრაფია (მთლიანობა და ნამდვილობა, კონფიდენციალობა, კრიპტოგრაფია ღია გასაღებით, PKI სისტემა, აპლიკაციები და კრიპტოგრაფიის ზემოქმედება)
 • საბოლოო მოწყობილობის უსაფრთხოება (ანტივირუსული დაცვა, ჰოსტზე დაფუძნებული შემოჭრების პრევენცია, აპლიკაციური უსაფრთხოება)
 • საბოლოო მოწყობილობების ლოგებისა და ქსელის ლოგების ანალიზი
 • გამაფრთხილებელი შეტყობინებების (alerts) შეფასება
 • მუშაობა ქსელის უსაფრთხოების მონაცემებთან; ქსელური მონაცემების კვლევა
 • ინფორმაციის ანალიზი შემოჭრების შესახებ (SGUIL, ELSA, Kibana, ElasticSearch, Wireshark)
 • ციფრული ექსპერტიზა; ინციდენტის ანალიზი და მასზე რეაგირება
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი აპრილი 2021
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები