GE
კიბერუსაფრთხოება (CyberOps Associate) + ქსელის უსაფრთხოება (CCNA Security)

ტრენინგი - კიბერუსაფრთხოება (CyberOps Associate) + ქსელის უსაფრთხოება (CCNA Security)

მომწოდებელი: Next-IT Academy

ნექსთ აიტი აკადემია აცხადებს მიღებას კიბერუსაფრთხოებისა (CyberOps Associate) და ქსელის უსაფრთხოების (CCNA Security) სასწავლო კურსებზე.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 11 ოქტომბერი
კურსის ხანგრძლივობა: 2-2 თვე (ორივე მოდულის გავლის შემთხვევაში ჯამში 4 თვე)
სალექციო დღეები: კვირაში 2 დღე - ორშაბათი, პარასკევი
ლექციების ჩატარების დრო: საღამოს საათები (17:00-დან 19:30-მდე)

ერთი მოდულის ღირებულება: 500 ლარი (ორივე მოდულის გავლის შემთხვევაში ჯამში 1000-ის ნაცვლად გადაიხდით 900 ლარს), გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივადაც

 სწავლა დაიწყება 5 ოქტომბერს (საღამოს 17:00 საათზე)

რეგისტრაციისთვის უნდა დარეკოთ მოცემულ ნომრებზე, გაგესაუბრებათ ინსტრუქტორი და მოგცემთ რეგისტრაციისთვის საჭირო მითითებებს.

კიბერუსაფრთხოება (CyberOps Associate) კურსზე გაიცემა ოთხი სერტიფიკატი:

 1. Cisco – Introduction to Cybersecurity
 2. Cisco – Cybersecurity Essentials
 3. Cisco – Cybersecurity Operations
 4. Next-ITsecurity

ქსელის უსაფრთხოება (CCNA Security) კურსზე გაიცემა ერთი სერტიფიკატი:

 1. CCNA Security 

ზოგადი ინფორმაცია:

 • კურსის განმავლობაში შესრულებული იქნება უამრავი პრაქტიკული დავალება, რაც გაგიადვილებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებას;
 • უზრუნველყოფილი იქნებით კურსისთვის საჭირო ყველანაირი პროგრამული უზრუნველყოფით;
 • პრაქტიკული დავალებები შესრულდება Windows, Ubuntu/Kali/Parrot/Arch Linux, Cisco IOS ოპერაციულ სისტემებზე და კონკრეტულ აპლიკაციებში;
 • განხილული იქნება უსაფრთხოების შესამოწმებელი პროგრამები, ასევე Kali Linux და მისი შეღწევადობის ტესტირების უტილიტები;
 • კურსდამთავრებულს შეეძლება მუშაობა როგორც მცირე, ისე მსხვილ ორგანიზაციაში;
 • კურსი რეკომენდებულია როგორც დამწყები, ისე ამ სფეროში მომუშავე პირებისთვის;
 • კურსის დასრულების შემდგომ მსმენელს შეეძლება მუშაობა კიბერუსაფრთხოების ანალიტიკოსად, კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტად ან ქსელის უსაფრთხოების სპეციალისტად
 • თითოეული მოდულის დასრულების შემდგომ ჩატარდება 7-8 საათიანი პრაქტიკა 

სწავლა მიმდინარეობს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, Covid-19-თან მიმართებით, ინიცირებული რეკომენდაციების სრული დაცვით!

კიბერუსაფრთხოება (CyberOps Associate) მოდულის სასწავლო პროგრამა:

 • ინფორმაციული სისტემების საფრთხეების აღწერა (საფრთხის ინციატორები და გავლენა)
 • ბროლა კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ (უსაფრთხოების ოპერაციების ცენტრი - SOC)
 • ვინდოუსის კონფიგურაცია და მონიტორინგი, უსაფრთხოება ვინდოუსში
 • ოპერაციული სისტემა ლინუქსი (მუშაობა ლინუქსის პროგრამულ გარსში, სერვერის ბაზისური ადმინისტრირება, ლინუქსის ფაილური სისტემები)
 • ქსელური პროტოკოლების მიმოხილვა: ეზერნეტი, ინტერნეტ პროტოკოლი (IP), ARP, TCP, UDP; ქსელური სერვისები (DHCP, DNS, NAT, FTP, Email, HTTP)
 • ქსელური კომუნიკაციის მოწყობილობების განხილვა (საბოლოო მოწყობილობები, მარშრუტიზატორები, კომუტატორები; უკაბელო ქსელის კომუნიკაციები)
 • ქსელური უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურა
 • საწარმოო ქსელების უსაფრთხოება; DLP, CyberArk, WAF, SIEM
 • თავდამსხმელები და მათი ინსტრუმენტები
 • გავრცელებული საფრთხეები და თავდასხმები (მავნე პროგრამები - ვირუსები, ტროიანები, ვორმები, გავრცელებული ქსელური თავდასხმები – დაზვერვა, წვდომითი თავდასხმები და სოციალური ინჟინერია; მომსახურებაზე უარის თქმის თავდასხმები; ბუფერის გადავსება; ფიშინფი; სნიფინგი, MitM თავდასხმები; გვერდის არიდება)
 • ქსელის მონიტორინგი და მონიტორინგის ინსტრუმენტები
 • თავდასხმის საფუძველი (IP PDU დეტალები, IP სისუსტეები, TCP და UDP სისუსტეები)
 • თავდასხმები ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაზე (IP სერვისები – ARP სისუსტეები, ARP ქეშის მოწამვლა, DNS თავდასხმები, DHCP თავდასხმები; HTTP ექსპლოიტები
 • თავდაცვა (აქტივების იდენტიფიკაცია, სისუსტეების იდენტიფიკაცია, საფრთხეების იდენტიფიკაცია; უსაფრთხოების დოკუმენტები, რეგულაციები და სტანდარტები; ქართული და საერთაშორისო კანონმდებლობების განხილვა; ეთიკის საკითხები)
 • წვდომის კონტროლი (წვდომის კონტროლის კონეფციები, AAA-ს გამოყენება და მუშაობა)
 • საფრთხეზე დაკვირვება (ინფორმაციის წყაროები, საფრთხეზე დაკვირვების სერვისები)
 • კრიპტოგრაფია (მთლიანობა და ნამდვილობა, კონფიდენციალობა, კრიპტოგრაფია ღია გასაღებით, PKI სისტემა, აპლიკაციები და კრიპტოგრაფიის ზემოქმედება)
 • საბოლოო მოწყობილობის უსაფრთხოება (ანტივირუსული დაცვა) 
 • საბოლოო მოწყობილობის სისუსტეების შეფასება (სისუსტეების შეფასების გავრცელებული სისტემა (CVSS), ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემები)
 • ქსელის უსაფრთხოების მონაცემები (უსაფრთხოების მონაცემთა ტიპები, საბოლოო მოწყობილობების ლოგები, ქსელის ლოგები)
 • გამაფრთხილებელი შეტყობინებების (alerts) შეფასება (შეტყობინებების წყაროები, შეტყობინების შეფასების მიმოხილვა)
 • მუშაობა ქსელის უსაფრთხოების მონაცემებთან (ქსელური მონაცემების კვლევა, კიბერუსაფრთხოების ანალიტიკოსის მუშაობის გაუმჯობესება)
 • ინფორმაციის ანალიზი შემოჭრების შესახებ
 • ციფრული ექსპერტიზა და ინციდენტის ანალიზი და რეაგირება (მტკიცებულებების დამუშავება და თავდასხმის წყაროზე მითითება, კიბერ სიკვდილის ჯაჭვი, შემოჭრების ანალიზის ბრილიანტის მოდელი, ინციდენტზე რეაგირება; 
 • ინციდენტების ანალიზი SGUIL, ELSA, Kibana, ElasticSearch, Wireshark პროგრამებით

ქსელის უსაფრთხოება (CCNA Security) მოდულის სასწავლო პროგრამა:

 • თანამედროვე ქსელური საფრთხეები: ქსელების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ქსელური საფრთხეების მიმოხილვა, საფრთხეების შესუსტება
 • მოწყობილობებთან წვდომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ადმინისტრაციული როლების დანიშვნა, მოწყობილობების მონიტორინგი და მართვა
 • ქსელური მოწყობილობების უსაფრთხოება (პრივილეგიები, როლები, OSPF-Security, NTP Security, SNMP security, SSH)
 • უსაფრთხოების ავტომატიზებული ფუნქციების გამოყენება, მართვის დონეების უსაფრთხოება, უსაფრთხო მარშრუტიზაცია
 • აუთენტიკაცია, ავტორიზაცია და ანგარიში (AAA): ლოკალური AAA აუთენტიკაცია, სერვერზე დაფუძნებული AAA, სერვერზე დაფუძნებული AAA აუთენტიკაცია, სერვერზე დაფუძნებული AAA ავტორიზაცია და ანგარიში; RADIUS და TACACS+ სისტემების აწყობა
 • ფაიერვოლ ტექნოლოგიების დანერგვა: წვდომის კონტროლის სიები (ACLs), ფაიერვოლური ტექნოლოგიების იმპლემენტაცია (DMZ, ZPF)
 • თავდასხმების პრევენციის სისტემის დანერგვა: IPS ტექნოლოგიები, IPS ხელმოწერები, IPS-ის დანერგვა
 • ლოკალური ქსელის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა: საბოლოო მოწყობილობების (Endpoint) უსაფრთხოება, მეორე შრის უსაფრთხოება (პორტების უსაფრთხოება, VLAN Security, ARP Security, STP-Security, DHCP Security და ა.შ)
 • კრიპტოგრაფიული სისტემები: კრიპტოგრაფიული სერვისები/კონფიდენციალურობა, მთლიანობისა და ნამდვილობის შემოწმება, კრიპტოგრაფია ღია გასაღებით
 • ვირტუალური კერძო ქსელების (VPN) დანერგვა: VPN-ები, IPsec VPN კომპონენტები და ფუნქციები, Site to Site IPsec VPN-ების დანერგვა ბრძანებათა ველის (CLI) გამოყენებით
 • Cisco-ს ადაპტირებული უსაფრთხოების მოწყობილობის (ASA) დანერგვა: ASA-ს საფუძვლები, ASA ფაიერვოლის კონფიგურაცია
 • Cisco-ს ადაპტირებული უსაფრთხოების მოწყობილობის (ASA) გაფართოებული კონფიგურაცია ASDM-ით
 • ASA VPN-ების კონფიგურაცია: AnyConnect Remote Access SSL VPN, Clientless Remote Access SSL VPN, Site-to-Site IPsec VPN
 • დაცული ქსელის მართვა: ქსელის უსაფრთხოების შემოწმება, უსაფრთხოების პოლიტიკების შემუშავება.
 • სავარაუდო თარიღი გასულია
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები