GE

თორნიკე ერისთავის №8                  ტელ: (+995) 551 40 12 34         ელ.ფოსტა: nextitacademy@gmail.com
გიორგი ჭყონდიდელის №113                    (+995) 558 19 04 07         ფეისბუკი: https://goo.gl/IbJ8WG თბილისი, საქართველო                    

მეტი
კიბერუსაფრთხოების სასწავლო კურსი
ღირებულება: 600 ლარი
პროგრამაზე რეგისტრაცია

ნექსთ აიტი აკადემია აცხადებს მიღებას კიბერუსაფრთხოების ანალიტიკოსის (Cisco CyberOps Associate) სასწავლო კურსზე


კურსის ხანგრძლივობა: 2 თვე
სალექციო დღეები: კვირაში 2 დღე - სამშაბათი, ხუთშაბათი
ლექციების ჩატარების დრო: საღამოს საათები (19:00-დან 21:00-მდე)
სწავლის ჯამური ღირებულება: 600 ლარი, გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად

სწავლა დაიწყება 21 სექტემბერს (საღამოს 19:00 საათზე)

გაიცემა ოთხი სერტიფიკატი:
 1. Cisco  - Introduction to Cybersecurity
 2. Cisco – Cybersecurity Essentials
 3. Cisco – CyberOps Associate
 4. Next-ITsecurity
ზოგადი ინფორმაცია:
 • კურსის განმავლობაში შესრულებული იქნება უამრავი პრაქტიკული დავალება, რაც გაგიადვილებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში რეალიზებას;
 • უზრუნველყოფილი იქნებით კურსისთვის საჭირო ყველანაირი პროგრამული უზრუნველყოფით;
 • პრაქტიკული დავალებები შესრულდება Windows, Ubuntu/Kali/Parrot/Arch Linux, Cisco IOS ოპერაციულ სისტემებზე და კონკრეტულ აპლიკაციებში;
 • განხილული იქნება უსაფრთხოების შესამოწმებელი პროგრამები, ასევე Kali Linux და მისი შეღწევადობის ტესტირების უტილიტები;
 • კურსდამთავრებულს შეეძლება მუშაობა როგორც მცირე, ისე მსხვილ ორგანიზაციაში;
 • კურსი რეკომენდებულია როგორც დამწყები, ისე ამ სფეროში მომუშავე პირებისთვის;
 • კურსის დასრულების შემდგომ მსმენელს შეეძლება მუშაობა კიბერუსაფრთხოების ანალიტიკოსად და კიბერსაფრთხოების სპეციალისტად.  

სასწავლო კურსის პროგრამა:

 • ინფორმაციული სისტემების საფრთხეების აღწერა (კიბერომი, საფრთხის ინციატორები, საფრთხის გავლენა)
 • ბროლა კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ (თანამედროვე უსაფრთხოების ოპერაციების ცენტრი - SOC)
 • უსაფრთხოება ვინდოუსსა და ლინუქს ოპერაციულ სისტემებში
 • ქსელური პროტოკოლებისა და ტრაფიკის ანალიზი; ქსელის მონიტორინგი და მონიტორინგის ინსტრუმენტები
 • ქსელური უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურა (Firewall, IDS/IPS)
 • საწარმოო ქსელების უსაფრთხოება; DLP, CyberArk, WAF, SIEM
 • გავრცელებული საფრთხეები და თავდასხმები (მავნე პროგრამები - ვირუსები, ტროიანები, ვორმები, გავრცელებული ქსელური თავდასხმები – დაზვერვა, წვდომითი თავდასხმები და სოციალური ინჟინერია; DoS/DDoS თავდასხმები; ბუფერის გადავსება; ფიშინფი; სნიფინგი, MitM თავდასხმები; გვერდის არიდება)
 • IP სისუსტეები, TCP და UDP სისუსტეები; ARP სისუსტეები, ARP ქეშის მოწამვლა, DNS თავდასხმები, DNS ტუნელირება, DHCP თავდასხმები; საწარმოო სერვისები – HTTP და HTTPS, HTTP ექსპლოიტები, Email
 • შეღწევადობის ინსტრუმენტების მიმოხილვა და გამოყენება
 • აქტივების იდენტიფიკაცია, სისუსტეების იდენტიფიკაცია, საფრთხეების იდენტიფიკაცია; უსაფრთხოების დოკუმენტები, რეგულაციები და სტანდარტები; ქართული და საერთაშორისო კანონმდებლობების განხილვა; ეთიკის საკითხები
 • წვდომის კონტროლი (წვდომის კონტროლის კონეფციები, AAA-ს გამოყენება და მუშაობა)
 • საფრთხეზე დაკვირვება (ინფორმაციის წყაროები, საფრთხეზე დაკვირვების სერვისები)
 • კრიპტოგრაფია (მთლიანობა და ნამდვილობა, კონფიდენციალობა, კრიპტოგრაფია ღია გასაღებით, PKI სისტემა, აპლიკაციები და კრიპტოგრაფიის ზემოქმედება)
 • საბოლოო მოწყობილობის უსაფრთხოება (ანტივირუსული დაცვა, ჰოსტზე დაფუძნებული შემოჭრების პრევენცია, აპლიკაციური უსაფრთხოება)
 • საბოლოო მოწყობილობის სისუსტეების შეფასება, მოწყობილობათა უსაფრთხო მართვა, ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემები
 • ქსელის უსაფრთხოების მონაცემები (უსაფრთხოების მონაცემთა ტიპები, საბოლოო მოწყობილობების ლოგები, ქსელის ლოგები)
 • გამაფრთხილებელი შეტყობინებების (alerts) შეფასება (შეტყობინებების წყაროები, შეტყობინების შეფასების მიმოხილვა)
 • მუშაობა ქსელის უსაფრთხოების მონაცემებთან; ქსელური მონაცემების კვლევა
 • ინფორმაციის ანალიზი შემოჭრების შესახებ
 • ციფრული ექსპერტიზა და ინციდენტის ანალიზი და რეაგირება (მტკიცებულებების დამუშავება და  თავდასხმის წყაროზე მითითება, კიბერ სიკვდილის ჯაჭვი, შემოჭრების ანალიზის ბრილიანტის მოდელი, ინციდენტზე რეაგირება)
 • ინციდენტების ანალიზი SGUIL, ELSA, Kibana, ElasticSearch, Wireshark და სხვა პროგრამებით
   
პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრიციო ფორმა
 • სავარაუდო თარიღი ოქტომბერი 2021
 • ჩატარების ადგილი თბილისი
 • სწავლების ენა ქართული
 • სწავლის ფორმა დღის
განიხილეთ და ნახეთ შეფასებები სასწავლო პროგრამებზე - შეუერთდით Aris.ge- განათლების ფეისბუკის ჯგუფს - ტრენინგები, კურსები, პროგრამები